ElisabethAndersen.jpg

Flag icon Flag icon

Andersen, Elisabeth

Rådgiver foreldrepermisjoner og overgang til uførepermisjon/AAP
Seksjon for personal og organisasjon

Stillingsbeskrivelse:

Saksbehandling, veiledning og rådgivning i forhold til overgang fra sykelønn til AAP/uføretrygd og ved foreldrepermisjon.