ElisabethAndersen.jpg

Flag icon Flag icon

Andersen, Elisabeth

Rådgiver
Seksjon for lønn

Stillingsbeskrivelse:

Saksbehandling, veiledning og rådgivning i forhold til overgang fra sykelønn til AAP/uføretrygd og ved foreldrepermisjon.