IMG-0427.jpg

Flag icon Flag icon

Lund, Pål Einar

Studieveileder for de nettbaserte årsstudiene i ledelse og bedriftsøkonomi på HHT campus Alta
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Stillingsbeskrivelse:

Arbeidsoppgavene inkluderer:

  • Generell veiledning av studenter
  • Fronter
  • Permisjoner
  • Ansvarlig for eksamensavvikling utenfor campus Alta og Tromsø
  • Utlån og veiledning ved bruk av teknisk utstyr i forbindelse med nettstudier
  • Utarbeiding av informasjonsmateriell
  • Ansvarlig for saksbehandling av etter og videreutdanningstilbud som gis av HHT campus Alta.

 

 
Arbeider i CRIStin


  • Bertheussen, Bernt Arne; Greibrokk, Jørund Haldor; Rasmussen, Egil; Lund, Pål Einar. En arktisk utdanningssukess på nett. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.s 29 - 29.