Valeria.jpg

Flag icon Flag icon

Valeria Gjertsen

Førstekonsulent
Handelshøgskolen ved UiT i Alta

Stillingsbeskrivelse:

Studieveileder for master og bachelorprogram på HHT campus Alta

  • Generell veiledning av studenter
  • Innpassing av ekstern utdanning
  • Opptaksarbeid
  • Permisjoner
  • Utveksling
  • Studentrekruttering
  • Eksamensavvikling
  • Timeplanlegging