Arbeider i CRIStin


 • Kemi Gjerpe, Kajsa. From indigenous education to indigenising mainstream education. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018; Volum 5 (1). ISSN 1894-5988.s 1 - 18.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk læreplanverk – en symbolsk forpliktelse?. Nordic Studies in Education 2017; Volum 37 (3-4). ISSN 1891-5914.s 150 - 165.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2017-03-04-03.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Éducation autochtone en pays sámi (Sápmi). L'Harmattan 2016 ISBN 978-2-343-10863-6.s 75 - 86.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. En urban samisk identitet - det beste av to verdener. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 261 - 278.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk læreplan - en symbolsk forpliktelse?. Sametingets verdikonferanse 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Norwegianisation and Sámi education in Norway. Besøk av studenter fra USA 2016-02-23 - 2016.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Exploring the space for indigenous education – comparing Sápmi (Norway) and Aotearoa (New Zealand). From Sámi school history research towards developing the Sámi teaching - Sámi school history conference 2016-11-15 - 2016-11-16 2016.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk innhold i læreplanverk – fornorskningens etterslep?. Makt og avmakt i samisk historie - workshop med Sametingsrådet 2016-09-12 - 2016-09-13 2016.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Broderstad, Else Grete. Akademisk Festivalsommer. (data) Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Indigenous issues in national curricula. Te Puna Wananga Research Seminar 2016-04-06 - 2016.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Sámi research at UiT. Seminar for delegasjon fra Peru 2016-10-14 - 2016.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk læreplan og samisk utdanning. Seminar for Sametingets opplæringsavdeling 2016-12-09 - 2016.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Sámi education in Norway. Seminar for SAIH Norge 2016-02-18 - 2016.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Hva er egentlig problemet med skilting av samiske stedsnavn?. Dagavisen Nordlys 2015.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk innhold i medier. Workshop sammen med NRK 2015-01-29 - 2015.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk nasjonaldag. Presentasjon for Breivang vgs 2015-02-06 - 2015.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk læreplan og samisk skole i Norge. Gjesteforelesning for lærerstudenter ved ILP, UiT 2015-09-04 - 2015.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk utdanning i Norge. Gjesteforelesning for lærerstudenter på HIOA 2015-02-16 - 2015.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk historie knyttet til turisme og reiseliv. Seminar for elever ved reiselivslinja, Tromsdalen vgs 2015-03-10 - 2015.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk forskning på UiT. Seminar for UD aspiranter 2015-09-01 - 2015.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk forskning på UiT - også et urfolksuniversitet.. Seminar for 2015-11-18 - 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Samer og urfolk i skolen i Norge. Samer og urfolk i skolen 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Presentasjon av Master's in Indigenous Studies under møte med Working Group of Indigenous Peoples (WGIP). Møte med Working Group of Indigenous Peoples 2014-04-26 - 2014.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Lærere - en ubrukt ressurs for samiske elever?. 2014.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. The representation of Sámi culture and language in Norwegian curricula - 1939 to 2006. The Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples 2014-04-02 - 2014-04-04 2014.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa. "The best of both worlds" Conceptualising an Urban Sámi Identity. 2013.