jussi-ylikoski.jpg

Flag icon Flag icon

Jussi Ylikoski

Professor
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser

 • samiske språk
 • uralske (finsk-ugriske) språk
 • alle andre språk
 • språktypologi

Hjemmesider / Sosiale medier

Blogg / Hjemmeside: http://ansatte.uit.no/jussi.ylikoski/
Facebook: Dien birra lean gullan gal.

Arbeider i CRIStin


 • Ylikoski, Jussi. What made Proto-Germanic *jah ‘and’ an infinitive marker in westernmost Uralic? Observations from the Saami-Scandinavian border. Norsk lingvistisk tidsskrift 2017. ISSN 0800-3076.

 • Ylikoski, Jussi. The origins of the western Uralic s-cases revisited: historiographical, functional-typological and Samoyedic perspectives. Finnisch-Ugrische Forschungen 2016; Volum 63. ISSN 0355-1253.s 6 - 78.

 • Ylikoski, Jussi. Future time reference in Lule Saami, with some remarks on Finnish. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri 2016; Volum 7 (2). ISSN 1736-8987.s 209 - 244.s doi: 10.12697/jeful.2016.7.2.09.

 • Ylikoski, Jussi. Suomen kiuas, karjalan kiukua ja havaintoja etymologian tutkimusperinteestä. Sananjalka 2016; Volum 58. ISSN 0558-4639.s 7 - 23.

 • Ylikoski, Jussi. Degrammaticalization in North Saami: Development of adpositions, adverbs and a free lexical noun from inflectional and derivational suffixes. Finnisch-ugrische Mitteilungen 2016; Volum 40. ISSN 0341-7816.s 113 - 173.

 • Ylikoski, Jussi. Kásusgehčosat dielkodávddas? Fuomášumit sámegiela (-)naga álgovuođu ja degrammatikalisašuvnna birra. 2015 (2/2015) ISBN 978-82-7367-041-0. ISSN 0332-7779.s 111 - 134.

 • Ylikoski, Jussi. From compound nouns to case marking: Prolatives in South Saami and Lule Saami. 2015 (39) ISBN 978-3-87548-745-9. ISSN 0341-7816.s 101 - 156.

 • Ylikoski, Jussi. Davvisámegiela -ráigge – substantiiva, advearba, postposišuvdna vai kásus?. Sámi dieđalaš áigecála 2014 (2). ISSN 0805-4312.

 • Ylikoski, Jussi. Davvisámegiela substantiivavuđot -naga-hámit giellaoahpa ja sátnevuorkká rájá alde. Sámi dieđalaš áigecála 2014 (1). ISSN 0805-4312.

 • Ylikoski, Jussi. Kieliopin arvoituksia marissa ja pohjoissaamessa: depiktiiviset suffiksit -ńek ja -naga. Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2014 (270) ISBN 9789525667639. ISSN 0355-0230.s 415 - 432.

 • Kittilä, Seppo; Västi, Katja; Ylikoski, Jussi. Introduction to case, animacy and semantic roles. John Benjamins Publishing Company 2011 ISBN 978 90 272 0680 0.s 1 - 26.

 • Ylikoski, Jussi; Kittilä, Seppo. Remarks on the coding of Goal, Recipient and Vicinal Goal in European Uralic. John Benjamins Publishing Company 2011 ISBN 978 90 272 0680 0.s 27 - 64.

 • Ylikoski, Jussi. A survey of the origins of directional case suffixes in European Uralic. John Benjamins Publishing Company 2011 ISBN 978 90 272 0680 0.s 235 - 280.

 • Ylikoski, Jussi. Saamelaisia etymologisia lisiä. Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2010 (259) ISBN 978-952-5667-20-2. ISSN 0355-0230.s 383 - 395.

 • Kittilä, Seppo; Västi, Katja; Ylikoski, Jussi. Case, animacy and semantic roles. John Benjamins Publishing Company 2011 ISBN 978 90 272 0680 0.s 1 - 26.

 • Ylikoski, Jussi. Båeries heamturh jïh vaajesh Saepmeste Ungerasse jïh bååstede: Ole Samuel Elsvatn gon Gunhild Oline Børgefjellen soptsesh jaepeste 1886. Sámis. Sámi cálakultuvrralas áigecála 2017.

 • Ylikoski, Jussi. Tē lijen sōmes pālen ai aktan saijesne sāmi’: Giellačájánasat boarrásamos čállon sámi muitalusain. Sámis. Sámi cálakultuvrralas áigecála 2017.

 • Ylikoski, Jussi. Tē lijen sōmes pālen ai aktan saijesne sāmi': Fuomášumit ubmisámegiela ja dan boarráseamos giellačájánasaid birra. Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa dutkan- ja bagadansymposia 2016-02-02 - 2016-02-03 2016.

 • Ylikoski, Jussi. Saamelaiskielten historiaa ja nykytilaa Tampereelta tundralle. (fulltekst) 2016.

 • Ylikoski, Jussi. Višalingo vel lasihit ahte liikon dus – oktii fas liikot-vearbba birra. Sámis 2016 (21). ISSN 0809-7410.s 38 - 42.

 • Ylikoski, Jussi. Samer kan hjälpa oss å förstå: Eteläsaamelainen näkökulma erääseen skandinaaviseen ortografiseen ongelmaan. Melko yleistä kielitiedettä XX 2016-12-08 - 2016.

 • Ylikoski, Jussi. Future prospects of North Saami in light of the history of Modern Hebrew and other revived languages: Expectations, possibilities and paradoxes. Language Contact, Continuity and Change in the Emergence of Modern Hebrew 2016-07-04 - 2016-07-07 2016.

 • Ylikoski, Jussi. Pohjoissaamen tulevaisuudennäkymiä: Ekspansiivinen uhanalainen kieli kolmen enemmistökielen ristiaallokossa. Språkets funktion 13 2016-06-06 - 2016-06-07 2016.

 • Ylikoski, Jussi; Ylikoski, Ali. Saami linguistics online / Sámi gielladieđa online. (fulltekst) 2016.

 • Siegl, Florian; Ylikoski, Jussi. Missing link: a corpus of contemporary and archival Ume Saami – an informal presentation on the status quo. Presentasjon av forskningsprosjekt 2016-09-15 - 2016-09-15 2016.

 • Ylikoski, Jussi. Sámegiela eallin, dat lea biekka ja cizáža: giela variašuvdna, normeren ja boahtteáiggi vejolašvuođat. Giellaseminára 2015-06-17 - 2015-06-17 2015.

 • Ylikoski, Jussi. [Anmeldelse: Lars-Gunnar Larsson (2012): Grenzen und Gruppierungen im Umesamischen]. Namn och bygd 2015; Volum 103. ISSN 0077-2704.s 147 - 149.

 • Ylikoski, Jussi. Giellaealáskahttima vejolašvuođat. Barents Indigenous 2050 – impacts of our footprints 2015-02-05 - 2015-02-05 2015.

 • Antonsen, Lene; Ylikoski, Jussi. A language without borders? North Saami and minority language planning in Norway and Finland. Language Planning — Theory and Practice in Dialogue 2014-10-13 - 2014-10-14 2014.

 • Ylikoski, Jussi. On the essive case and the essive-like morpheme -naga in North Saami. CASTL Colloquium 2014-03-07 - 2014.

 • Ylikoski, Jussi. Similarity, equality and the like in North Saami. Expression des comparaisons d’égalité et de similitude 2014-10-02 - 2014.

 • Kittilä, Seppo; Ylikoski, Jussi. Some like it transitive: Remarks on the verbs of liking and the like in Saami languages. The Diachronic Typology of Differential Argument Marking 2014-04-05 - 2014-04-06 2014.

 • Skip to main content