UnniJansen.jpg

Flag icon Flag icon

Jansen, Unni Ch.

Seniorkonsulent, Idrettshøgskolen
Idrettshøgskolen

Stillingsbeskrivelse:

Studieveiledning
Studieveileder for:

Idrett - bachelor
Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor
Idrett - årsstudium
Idrettsvitenskap - master
Idrett - bachelor
Idrett - årsstudium
Arctic Nature Guide - one year programme
Naturguide - årsstudium
Arktisk friluftsliv - årsstudium