Bårdsen-Sissel-Face.jpg

Flag icon Flag icon

Sissel Bårdsen

Førstekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:

Administrativt ansatt ved IHO Hammerfest.

Arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Studiekonsulent
 • Studentekspedisjon/mottak av nye studenter
 • Behandling av klagesaker vedr. karakterer
 • Søknader om særplass i praksis
 • Reiseregninger studenter
 • Studentsaker i FS (Felles studentsystem)
 • Superbruker i ePhorte
 • Reisebestilling og skriving av rekvisisjoner i Agresso
 • Innkjøp av kontorrekvisita/annet
 • Postbehandling på campus
 • Avslutningsfest for bachelorstudenter etc.

 Verneombud IHO Hammerfest