Flag icon Flag icon

Andreassen, Ole T.

Førstelektor
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Arbeider i CRIStin


  • Andreassen, Ole T.; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Når virksomheten skal omgjøre strategier til praksis. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 153 - 162.

  • Andreassen, Ole T.. Case: en uke som økonomi- og personalsjef. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 289 - 300.