kurt_henrik_dalmo
Foto: Dalmo Kurt Henrik

Flag icon Flag icon

Dalmo, Kurt Henrik

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Stillingsbeskrivelse:

Stipendiat i historie.
Forskningsinteresser

Andre verdenskrig med vekt på Norge og norsk deltagelse. I første rekke angrepet på Norge, herunder forspillet til og det påfølgende felttoget.

Norsk sikkerhetspolitikk, spesielt ovenfor Sovjetunionen etter andre verdenskrig.

Militærhistorie som metode, særlig "War and society", "New Military History" og "Militärgechichte"

CV

Jobb:

2016 - Stipendiat, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT

2014-2016 Førstekonsulent forskningsstøtte, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord, UiT

2013-2014 Personalkonsulent, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

2011-2013 Masterprogrammet i historie, UiT

1994-2011 Offiser i Hæren, inkludert Krigsskolen (1998-2000)

 

Verv:

 • Aug 2016–dd. Instituttstyret ved AHR. Representant for midlertidig ansatte i midlertidig stilling.
 • Aug 2018–dd. Ph.d-utvalget ved HSL. Studentrepresentant (valgt).
 • Aug 2018–dd. Tilsettingsutvalget ved HSL. Representant for stipendiater. 
 • Aug 2018–dd. Universitetsstyret ved UiT - Norges arktiske universitet. Vararepresentant for ansatte i midlertidig stilling.
 • Jan 2019–dd. Forskningsetisk utvalg ved UiT Norges arktiske universitet. Studentmedlem (stipendiat). 

Tidligere verv:

 • Aug 2017–juli 2018. Ph.d-utvalget ved HSL. Vara studentrepresentant (valgt).
 • Aug 2017–juli 2018. Tilsettingsutvalget ved HSL. Vararepresentant for stipendiater.
 • Sept 2014–mar 2016. Instituttstyret ved RKBU. Vararepresentant teknisk/administrativt ansatte.

Undervisning

Tidligere undervisning. (Emneansvarlig og/eller forelesninger)

 • HIS-1050 Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant
 • HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850–2000
 • HIS-1008 Norge i internasjonal politikk
 • HIS-2010 Bacheleroppgave i historie
 • HIS-2022 Bacheleroppgave i historie. Lektorstudiet.
 • HIS-3021 Frå nordfront til isfront

 

 

 

Arbeider i CRIStin


 • Dalmo, Kurt Henrik. Kampen om Norge. 2018.

 • Dalmo, Kurt Henrik. The Narvik campaign: A Norwegian perspective.. In a World of Total War: Norway 1939–1945 2018-06-26 - 2018-06-28 2018.

 • Dalmo, Kurt Henrik. Felttoget ved Narvik 9. april til 10. juni 1940. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017.

 • Dalmo, Kurt Henrik. Felttoget i Nord-Norge: 62 dager med kamp. Krigen lengst i sør - og lengst i nord 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.

 • Dalmo, Kurt Henrik. Geirr H. Haar: I skjul for fienden. Historien om den britiske flåtebasen i Skjelfjord, Lofoten, april–mai 1940. Historisk Tidsskrift 2017; Volum 96 (2). ISSN 0018-263X.s 237 - 240.

 • Dalmo, Kurt Henrik; Fagertun, Fredrik. Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940. Fremover 2016.

 • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Gratangen og slaget om Narvik – Vesterålens ungdom var med. Bladet Vesterålen 2016. ISSN 1891-6147.

 • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Narvik 1940 - mer enn nordnorsk historie. Fremover 2016.

 • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Mer enn nordnorsk krigshistorie. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Dalmo, Kurt Henrik; Markussen, Joakim Aalmen. Narvik 1940 – mer enn nordnorsk historie. NordNorsk debatt 2016.

 • Dalmo, Kurt Henrik; Fagertun, Fredrik. Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Dalmo, Kurt Henrik; Fagertun, Fredrik. Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940. NordNorsk debatt 2016.

 • Dalmo, Kurt Henrik. Slik skulle russerne ta Tromsø. 2015.

 • Dalmo, Kurt Henrik. Frøy-stillingene. Bakgrunn for forsvarets utbygging av permanente stillinger i Lyngen-området. Foredrag for Troms Militære Samfunn 2015-11-02 - 2015-11-02 2015.

 • Dalmo, Kurt Henrik. Forsvarsstillinger i Lyngen-området: Bakgrunn og beslutning om bygging 1950-1981. Oslo Files on Defence and Security 2014 (3). ISSN 1504-6753.s doi: http://ifs.forsvaret.no/publikasjoner/oslo_files/OF_2014/Sider/OF_3_2014.aspx.

 • Medlem i forskergruppe