Arbeider i CRIStin


 • Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem. Vill mat i barnehagen – kompetanseutvikling i fellesskap. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 115 - 136.

 • Bergan, Veronica; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Nytter det å lære å sortere søppel? Holdnings- og handlingsendringer hos barnehagelæreren med utgangspunkt i avfallshåndtering. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 167 - 184.

 • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Hvor kommer maten fra? Høsting av "vill" mat med barnehagen. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027265.s 81 - 108.

 • Simensen, Anita Movik; Anundsen, Inger Wallem. Matematikk i naturfag - et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen. MONA Matematikk og naturfagdidaktik 2013 (2). ISSN 1604-8628.s 7 - 23.

 • Anundsen, Inger Wallem; Krempig, Lars. På Ville Veier. Friluftsgleder i Finnmark. 2014 ISBN 978-82-999765-0-3.

 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem. "Mat fra naturen i barnahagen" - forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn. Arctic Frontiers, side event (data) 2019-01-24 - 2019.

 • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Vill mat og bærekraft i barnehagen. Forskningsdagene UiT, campus Alta 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.

 • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Bergan, Veronica. Plukke, sortere og gjenbruke i barnehagen. Forskerfrø - barnehage konferanse 2019-02-04 - 2019-02-05 2019.

 • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Vill mat - samarbeid og læring i barnehagen. Forskerfrø - barnehage konferanse 2019-01-04 - 2019-02-05 2019.

 • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Ville, grønne matgleder. Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen 2018.s 20 - 24.

 • Heggen, Marianne Presthus; Sageidet, Barbara Maria; Bergan, Veronica; Crisostomo, Anita Tvedt; Goga, Nina; Grindheim, Liv Torunn; Krempig, Inger Wallem; Lynngård, A.M.; Maison, Lea Marie; Utsi, Tove Aagnes. Å være og bli øko-borger. Åpningskonferanse BARNkunne - Senter for barnehagerelevant forskning 2018-08-29 - 2018.

 • Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Ville matopplevelser i barnehagen. Forskning i friluft 2018 (data) 2018-12-05 - 2018.

 • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Harvesting “wild” food - a pedagogic project in an Arctic kindergarten. 8th International Outdoor Education Resarsch Conference (data) 2018-11-19 - 2018-11-23 2018.

 • Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Høsting i naturen med barnehagen - en arena for mat- og bevegelsesglede. Rammeplankonferanse 2017-06-13 - 2017-06-13 2017.

 • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Høsting i naturen med barnehagen – en arena for mattradisjoner og bevegelsesglede». Rammeplankonferanse for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 2017-10-10 - 2107-10-11 2017.

 • Misund, Stig; Utsi, Tove Aagnes; Strand, Jo Espen Tau; Krempig, Inger Wallem. Ny undervisningsform - lærerstudenters vurdering av egen arbeidsinnsats og læringsutbytte. NFSUN Nordic research symposium on science education 2017 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.

 • Simensen, Anita Movik; Anundsen, Inger Wallem. Matematikk og naturfag som felles utgangspunkt for læring i barnehagen. Personalmøte i Breidablikk barnehage 2016-01-20 - 2016.

 • Anundsen, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Mat fra naturen i barnehagen. Sammen for barnet - nasjonal konferanse 2016-05-02 - 2016-05-02 2016.

 • Anundsen, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Høsting med barnehagen– hva kan det gi av fysisk aktivitet og matopplevelser?. Forskningsdagene 2015 2015-09-16 - 2015-09-21 2015.

 • Anundsen, Inger Wallem. Villmarksbarn – barn si oppleving av friluftsliv. Idrettskonferansen 2015 2015-05-05 - 2015-05-05 2015.

 • Anundsen, Inger Wallem. Children harvesting Wild food. International Adventure Conferesnce 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.

 • Anundsen, Inger Wallem; Simensen, Anita Movik. Matematikk i naturen - natur i matematikken. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1376-4.s 163 - 192.

 • Anundsen, Inger Wallem. Nature knowledge in guiding. International Adventure Conferesnce 2014-11-24 - 2014-11-26 2014.