Flag icon Flag icon

Hines, Kjell

Førsteamanuensis
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Arbeider i CRIStin


 • Rafoss, Kolbjørn; Hines, Kjell. Ung i Finnmark - En studie av bruk av fritidsarenaer og deltakelse i fritidsaktiviteter blant samisk og norsk ungdom. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 169 - 196.

 • Mehmetoglu, Mehmet; Hines, Kjell; Graumann, Conny; Greibrokk, Jørund H.. The relationship between personal values and tourism behaviour : a segmentation approach. (omtale) Journal of Vacation Marketing 2010; Volum 16 (1). ISSN 1356-7667.s 17 - 27.s doi: 10.1177/1356766709356210.

 • Hines, Kjell. Bandwagon- og underdog-effekten. Om påvirkningsmekanismer under valgkampen. Fagbokforlaget 2003.s 167 - 183.

 • Ringdal, Kristen; Hines, Kjell; Evans, Geoffrey. Changes in Class Voting in Norway 1957-1989. Oxford University Press 1999.s 181 - 202.

 • Midtbø, Tor; Hines, Kjell. The Referendum-Election Nexus: an Aggregate Analysis of Norwegian Voting Behaviour. Electoral Studies 1998; Volum 17 (1). ISSN 0261-3794.s 77 - 94.

 • Midtbø, Tor; Hines, Kjell. The referendum-election nexus : an aggregate analysis of Norwegian voting behaviour. Electoral Studies 1998; Volum 17 (1). ISSN 0261-3794.s 77 - 94.

 • Rafoss, Kolbjørn; Hines, Kjell. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - en studie av deltakelse, tilrettelegging og sosial ulikhet i Nordland. 2019.

 • Rafoss, Kolbjørn; Hines, Kjell. Bruk av fritidsarenaer og deltakelse i fritidsaktiviteter blant samisk- og norsktalende ungdom i Finnmark. 2016 ISBN 978-82-7367-043-4.s 17 - 40.

 • Hines, Kjell. Lokal-regional politikk i norsk-russisk Barents.. Grenseseminaret 2015-02-05 - 2015.

 • Hines, Kjell; Johansen, Ole Martin; Schjetne, Eva Carlsdotter. Coping - How Do Youth Meet Difficult Situations?. Lapland University of Applied Sciences 2015 ISBN 978-952-316-073-6.s 103 - 111.

 • Hines, Kjell. Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark. 2014.

 • Hines, Kjell. Regional and Local Democracy in the Norwegian Barents. 2013; Volum 2013 (3) ISBN 978-82-7938-176-1. ISSN 0805-1062.s 253 - 279.

 • Westgaard, Sigurd; Hines, Kjell. Det norske Arbeiderparti i Finnmark - et statistisk perspektiv. 2012 ISBN 978-82-303-2173-7.s 220 - 229.

 • Stokke, Anne; Hines, Kjell. Var "alt" bedre før? Et nytt blikk på barnehagers vilkår og virksomhet for fysisk aktivitet - hva har skjedd av endringer de siste 30 år?. utenTitteltekst 2010-10-02 - 2010-10-02 2010.

 • Stokke, Anne; Hines, Kjell. Vilkår for fysisk aktivitet. Et komparativt studie 1981 0g 2009. Ute hele dagen 2010-02-09 - 2010-02-10 2010.

 • Hines, Kjell; Mehmetoglu, Mehmet; Abelsen, Birgit. Faktoranalyse, diskriminantanalyse, klyngeanalyse. 2004 (2004:05:00) ISBN 8279381058.

 • Johansen, Ole Martin; Hines, Kjell. Leseferdigheter blant 2. og 3. klassinger i Finnmark. Kartlegging våren 2001. 2002 (4).

 • Hines, Kjell; Hermanrud, Inge; Hansen, Håvald. Anbud til Sametinget. Evaluering av Næringskombinasjoner. 2001.

 • Medlem i forskergruppe