1508602-10152116788971133-468160660-n.jpg

Flag icon Flag icon

Ann-Mari Andersen

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Stillingsbeskrivelse:

Jeg er utdannet barnevernpedagog ved Høyskolen i Finnmark (1997) og har mastergrad i sosialt arbeid ved universistetet i Nordland (2011). Ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid er jeg fagansvarlig, koordinator og foreleser i tillegg t il forsknings og utviklingsarbeid.

Jeg tilhører forskningsgruppen for barnevern og sosialt arbeid og et av mine interesseområder er urfolk og kulturmøter da særlig i nordsamiske områder. I tillegg er jeg med i en nettverksforum med urfolksforskere fra 27 nasjoner - forumet ble  opprettet i Canada 2013 under 2nd International Indigenous Voices in Social Work Conference, som er en urfolkskonferanse som retter seg mot sosialarbeidere og -forskere fra hele verden, med det mål å fremme urfolksperspektivet i sosialfaglig arbeid. Et samarbeid som kommer til å få stor betydning for urfolksstemmen i sosialt arbeid. Formålet er også å få frem urfolksperspektivet igjennom å formidle og snakke om samisk kultur, tanker, samiske tradisjoner, samisk språk, samiske symboler og praksiser. 

Jeg jobber også med "Alta2017" - stedet hvor den 4.verdenskonferansen arrangeres. Institutt for barnevern og sosialfag har våren 2014 besluttet å søke om å få avholde urfolkskonferansen, 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference i 2017 i Alta. Finnmarksfakultetet ved UIT Norges Arktiske Universitet gav klarsignal høsten 2014 at det skal jobbes mot å få konferansen til Alta i 2017. Den første konferansen ble arrangert i Hawaii i 2007, og den andre International Indigenous Voices in Social Work Conference gikk av stabelen i Winnipeg i Canada i 2013, høsten 2015 arrangeres den i Darwin, Australia og i 2017 i Alta.

 
Arbeider i CRIStin


 • Andersen, Ann-Mari; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Det stikker så smertelig, spesielt når man forsøker. Norskspråklighet i samiske kjerneområder. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018; Volum 102 (1). ISSN 0029-2052.s 49 - 60.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-01-06.

 • Jensen, Gro; Boine, Else Målfrid; Andersen, Ann-Mari. Marginalization in social work in the Arctic and the Northern Sámi Area. Ways to empower people in a changing society. IFSW European Conference 2017 2017-05-28 - 2017-05-30 2017.

 • Andersen, Ann-Mari. Internasjonal urfolkskonferanse. Innlegg: Med musikken styrkes den etnisk samiske identitet? “Show me your music and I tell you who you". Internasjonal urfolkskonferanse 2015-09-11 - 2015-09-20 2015.

 • Andersen, Ann-Mari. Musikal for og med samiske barn i Alta. "en reise igjennom samisk populærmusikk" 2014. 2014.

 • Andersen, Ann-Mari. Internasjonal urfolkskonferanse. Innlegg: Four Winds, Four Nations, one force.. Internasjonal urfolkskonferanse 2013-07-08 - 2013-07-12 2013.

 • Andersen, Ann-Mari. Innlegg: Forskningsdager 2012 Høyskolen i Finnmark. "På hvilken måter har manglende samisk språkkompetanse betydning for håndtering av samisk etnisk identitet. Forskningsdager 2012-09-10 - 2012-09-11 2012.

 • Andersen, Ann-Mari. Innlegg Forskningsdager Samisk høyskole 2011. "På hvilken måte har manglende samisk språkkompetanse betydning for håndtering av samisk etnisk identitet.. Forskningsdager 2011-09-15 - 2011-09-16 2011.

 • Andersen, Ann-Mari. TV debatt NRK1 "Fjellfinnlua" 2011. 2011.

 • Andersen, Ann-Mari. samisk salmeplate "Hosianna" 2010. 2010.

 • Andersen, Ann-Mari. CDproduksjon "Andagassii 2009. 2009.

 • Andersen, Ann-Mari. Melodi Grand Prix 2008. 2008.

 • Andersen, Ann-Mari. Singelplate:"du lahka" 2007. 2007.

 • Andersen, Ann-Mari. CDproduksjon "Ija hearva" 2001. 2001.

 • Medlem i forskergruppe