line_skum.jpg
Foto: KUN

Flag icon Flag icon

Line Merethe Anthonsen Skum

Universitetslektor
Andre enheter

Stillingsbeskrivelse:

- Undervisning og veiledning på studieretning for diakoni, undervisning i kontekstuelle og diakonale emner i fellesundervisningen (tverrfaglige grupper)
- Samisk kirkeliv
- Praksisansvarlig

Hovedfag helsefag- studieretning diakoni, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. 
Sosionomstudiet og diakoni, Diakonhjemmet Høgskole.

Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo.
Kristendom grunn-og mellomfag, Menighetsfakultetet i Oslo.

Har jobbet som diakonirådgiver i Nord-Hålogaland bispedømmeråd 7,5 år, ungdomsprosjektleder for Samisk kirkeråd 4 år, rådgiver i Samisk kirkeråd 2 år, praktikant i urfolksprogrammet i Kirkenes Verdensråd 1,5 år.

Publikasjoner:

"Land is life- life is land. Om urfolksrettigheter og forsoning sett i et diakonalt perspektiv" i: Johnsen, Tore; Skum, Line Merethe. Erkjenne fortid - forme framtid : innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi.  Orkana Forlag 2013.

"Når Moder Jord trues." En studie av hvordan Den episkopale kirke og United Church of Christ tenker og handler frigjørende sammen med Igorot i Mankayan i kampen om land som trues av multinasjonal gruvedrift. Hovedfagsoppgave, Hovedfag Helsefag-studieretning diakoni, Teologisk fakultet, UIO, Oslo, 2006.

"Rihpeldihkie jih ektiedimmie gyrhkesjimmie saemien jih daaroen gielesne." En åpen og inkluderende gudstjeneste på samisk og norsk. Samisk kirkeråd, 2006.

"En åpen folkekirke i forsoningens tjeneste", Kirke og kultur nr 3/06,
Universitetsforlaget,Oslo.

"Masterkurs i urfolksstudier ved Universitetet i Tromsø- et forarbeid. UIT", 
Tromsø, 1999.

"Forsoning- for enhver pris?" I ”Årbok for Dnk 1998”.Kirkerådet, Oslo.
Arbeider i CRIStin


  • Johnsen, Tore; Skum, Line Merethe. Erkjenne fortid - forme framtid : innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-223-0.s 183 - 202.

  • Skip to main content