me.jpg

Flag icon Flag icon

Heine Alexander Holmen

Nestleder Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Stillingsbeskrivelse:

Førsteamanuensis i filosofi

Velkommen til min personlige side på UiT.no!

Hei! Jeg er en kar i slutten av tredveårene, som jobber som førsteamanuensis i filosofi her ved Institutt for Filosofi ved UiT - Norges arktiske universitet. Her underviser jeg både på examen philosophicum og filosofiprogrammene (bachelor og master), samt forsker som best jeg kan innenfor det jeg definerer som mine primære forskningsområder: etikk, meta-etikk, livsfilosofi og dødens filosofi, religionsfilosofimetafysikk, handlingsfilosofi samt feministisk filosofi.

 

Hovedinteresser

Generelt er jeg interessert i filosofi og filosofiske tema som angår oss ved at de potensielt kan endre hvordan vi lever våre liv. Det er spørsmål som hva et godt liv er, hva et meningsfullt liv er, hva lykke er, eller hvordan vi rent moralsk sett bør være og leve. I lys av dette har jeg interessert meg for tema som døden, meningen med livet og livskvalitet, ondskap, lykke og velvære, religiøsitet og åndelighet, ulike etiske verdier, spørsmål om moralens- og etikkens normative autoritet, samt ulike tema knyttet til kjønn, seksualitet og identitet.

Jeg er kanskje spesielt opptatt av dette med døden og dens betydning for våre liv. Jeg jobber med et prosjekt jeg kaller "Meningen med døden", der spørsmålet om hvordan vi bør leve og være som mennesker i lys av det faktum at vi er et dødelig vesen og et dyr som vet at det skal dø. Kan vi - og, hvis ja, hvordan kan vi - finne mening, verdi og lykke i livet gitt at vi vet at vi en gang skal svinne hen, dø og bli borte? I dette prosjektet forsøker jeg å vise at døden er blant de sentrale ingrediensene som bidrar til å gi livet mening og verdi.

 

Verv

Jeg er nestleder ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier. Jeg leder også programstyret Bachelorgradsprogrammet, Mastergradsprogrammet, samt den nye Årsenheten i Praktisk Filosofi og er fagansvarlig for examen philosophicum ved UiT.

Jeg leder dessuten en av IFFs forskergrupper - Ethics Research Group (ERG) - og er medlem i den nye forskningsgruppen for feministisk filosofi - Feminist Philosophy Research Group (FemPhil).

Ved siden av UiT skriver jeg for Store Norske Leksikon (snl.no) og pusler med bloggvirksomhet (Arktisk Metafysikk). Jeg tilbyr også off-campus formidlings- og seminarvirksomhet gjennom mitt foretak Holmen Meningsproduksjon.

 

Medlemsskap i forskningsgrupper

2017- d.d. Feminist Philosophy Research Group (FemPhil)

https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=546529

2016 - d.d. Nordic Network of Metaphysics

https://nordicmetaphysics.org/

2014 - d.d. Pluralism, Democracy and Justice Research Group (PDJ)

https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=354207

2013 - d.d. Ethics Research Group (ERG), UiT.

https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=344701

2010 - d.d. Affiliert status ved CSMN, UiO.

2007 - 2010 CSMNs Rational Agency Group, UiO.
Forskningsinteresser

Tema

 • Døden
 • Mening
 • Verdi
 • Lykke (eller blomstring, velvære)
 • Moralens/etikkens begrunnelse
 • Praktisk fornuft (rasjonalitet)
 • Intensjonale handlinger
 • Kunnskapens natur (og metafysikk)
 • Praktisk kunnskap
 • Fri vilje
 • Tro
 • Åndelighet
 • Kjærlighet
 • Seksualitet
 • Epistemisk urettferdighet

 

Primære interesseområder

 • Etikk
 • Meta-etikk
 • Livsfilosofi 
 • Metafysikk
 • Religionsfilosofi
 • Feministisk filosofi

 

Sekundære interesseområder

 • Epistemologi
 • Anvendt epistemologi
 • Epistemologiens metafysikk
 • Anvendt etikk
 • Miljøfilosofi

 

Et knippe yndlingsfilosofer

G.E.M. Anscombe, Henry Bugbee, Martha Nussbaum, Henry David Thoreau, Arne Næss, Arthur Schopenhauer, Iris Murdoch, Bernard Williams, Friedrich Nietzsche, Miranda Fricker,  John McDowell, Peter Wessel Zapffe, Platon, Kieran Setiya, Linda Zagzebski, Simone de Beauvoir, Martin Heidegger, Spinoza, Woody Allen

Undervisning

2018 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig, UiT.

2018 - d.d. Examen Philosophicum, fagansvarlig, UiT.

2016 - d.d. Examen Philosophicum - Nettvarianten, fagansvarlig, UiT.

2013 - d.d. Examen Philosophicum, seminaransvarlig, UiT.

2017 - d.d. Examen Philosophicum - Forelesningen, fagansvarlig, UiT.

2017 Etikk - Introduksjon, fagansvarlig, UiT.

2016 Epistemologi og bevissthetsfilosofi, fagansvarlig, UiT.

2016 Metafysikk og Epistemologi: Dødens Metafysikk (MA), fagansvarlig, UiT.

2015 Filosofihistorie Del 1 - Platon, Aristoteles og Descartes, fagansvarlig, UiT.

2014 Epistemologi og bevissthetsfilosofi, fagansvarlig, UiT.

2014 Examen Philosophicum, forelesningsansvarlig, UiT.

2014 Filosofihistorie Del 1 - Platon, Aristoteles og Descartes, fagansvarlig, UiT.

2013 Fordypning i Erkjennelsesteori - Tema: Vitnesbyrd, Sosialepistemologi og Kunnskapens Natur, fagansvarlig, UiO

2013 Examen Philosophicum, seminaransvarlig, UiO.

2012 Examen Facultatum - Filosofivarianten, fagansvarlig, UiO.

2012 Introduksjon til Antikk og Moderne Filosofi, gruppelærer, UiO.

2012 Introduksjon til Erkjennelsesteori og Vitenskapsfilosofi, gruppelærer, UiO.

2011 Masterkurs i Metafysikk og Vitenskapsfilosofi - Tema: Kausalitet, fagansvarlig, UiO.

2011 Introduksjon til Erkjennelsesteori og Vitenskapsfilosofi, fagansvarlig, UiO.

2005 - 2007 Introduksjon til Antikk og Moderne Filosofi, gruppelærer, UiO.

2006 Introduksjon til Logikk og Språkfilosofi, gruppelærer, UiO.

2005 Introduksjon til Metafysikk og Bevissthetsfilosofi, gruppelærer, UiO.

Arbeider i CRIStin


 • Holmen, Heine Alexander. Heller død enn udødelig. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2017; Volum 52 (1-2). ISSN 0029-1943.s 40 - 55.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2017-01-02-06.

 • Holmen, Heine Alexander. Why Die - A philosophical apology of death. International Journal of Philosophy and Theology 2017; Volum 79 (1-2). ISSN 2169-2327.s 136 - 155.s doi: 10.1080/21692327.2017.1412834.

 • Holmen, Heine Alexander. Hvorfor handlingskunnskap ikke er slutningsbasert. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2017; Volum 52 (4). ISSN 0029-1943.s 161 - 179.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2017-04-04.

 • Holmen, Heine Alexander. Handling og den praktiske kunnskapens metafysikk. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2016; Volum 50 (1). ISSN 0029-1943.s doi: 10.18261/issn.1504-2901-2016-01-02.

 • Holmen, Heine Alexander. Action and the problem of evil. International Journal of Philosophy and Theology 2015; Volum 76 (4). ISSN 2169-2327.s 335 - 351.s doi: 10.1080/21692327.2015.1123113.

 • Holmen, Heine Alexander. Kunnskapens Metafysikk. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2014; Volum 49 (3-4). ISSN 0029-1943.s 190 - 202.

 • Holmen, Heine Alexander. Ubehaget i ontologien: Et essay om rasjonalitet og Donald Davidsons handlingsfilosofi. (data) Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. Forkledde harer og epistemologiske fjellturer: Et essay om semantisk motivert skeptisisme. Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. Why we must live ethically. Ethics Group Workshop - UiT 2015-04-17 - 2015.

 • Holmen, Heine Alexander. Tro og formidling. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.

 • Holmen, Heine Alexander. Why die?. Thinking Through the Ages - UiT/UiO 2014-12-08 - 2014-12-10 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Ethics and Its Metaphysical Queerness. Ethics Group Workshop with Thomas Schmidt 2014-05-08 - 2014-05-08 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Epistemic Injustice - Our Obligation to Aid Knowledge. Free Speech, Public Deliberation, and Global Affairs 2014-06-17 - 2014-06-19 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Action and the Problem of Evil. Evil and Guilt - Conference 2014-09-11 - 2014-09-13 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Den gamle mannen og staten. (data) Ytring : NRK 2014.

 • Holmen, Heine Alexander. Bernard Williams. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Kunnskap. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Teorier om kunnskap. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Rasjonalitet. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Etikk og handlingsteori. Forskningsseminaret 2013-09-11 - 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. The Causal Theory of Action: Problems and Prospects - Trial Lecture at the University of Oslo. Trial Lecture at the University of Oslo 2013-01-12 - 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Warren Quinn. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Vaghet. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Timothy Williamson. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Sokrates' spørsmål. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Skeptisisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Ravneparadokset. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Philippa Foot. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk skeptisisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk sentimentalisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk realisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk kognitivisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk fiksjonalisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moralsk anti-kognitivisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Moores hånd. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Lotteriparadokset. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Lokal skeptisisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Kieran Setiya. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. J.L. Ackrill. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Jennifer Hornsby. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Internalisme og eksternalisme - etikk og moralfilosofi. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Henry Kyburg. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Global skeptisisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Gettier-moteksempel. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Filosofisk skeptiker. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Etisk rasjonalisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Etisk pluralisme. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Epistemisk urett. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Epistemiske paradoks. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Edmund Gettier. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Doktrinen om dobbel effekt. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Det nye induksjonsproblemet. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. David Wiggins. (data) 2013.

 • Holmen, Heine Alexander. Mennesket, moralen og den gode viljen. Sokratisk Aften 2012-04-12 - 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Ga professorene de svarene han ble bedt om. (data) 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Verdibørsen - Ukens doktorand. (data) 2012.

 • Holmen, Heine Alexander; Andresen, Kari. - Moral må leves. (data) 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Disputas: Har vi grunn til å være gode?. Disputas 2012-01-13 - 2012.

 • Holmen, Heine Alexander. Rasjonalitet og moral. Filosoficafé Fredrikstad 2012-03-14 - 2012.

 • Holmen, Heine Alexander; Hansen, Carsten; Hornsby, Jennifer. Ethics and the Nature of Action. 2011.

 • Holmen, Heine Alexander. Rationalism without force. Moral Philosophy Club, CSMN 2010-05-11 - 2010.

 • Holmen, Heine Alexander. Actions, Reasons and Intelligibility. The Guise of the Good 2010-06-14 - 2010.

 • Holmen, Heine Alexander. Comment on David Papineu's "There are no norms of belief". The Aim of Belief 2009-06-12 - 2009.

 • Holmen, Heine Alexander. Language and its Purpose. ECAP 6: Sixth European Congress of Analytic Philosophy 2008-08-21 - 2008-08-26 2008.

 • Holmen, Heine Alexander. Tim Williamson. (data) Filosofisk supplement 2008. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. Tim Williamson (Intervju). Filosofisk supplement 2008 (2). ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Hansen, Carsten. The Primacy of Knowledge: A critical survey of Timothy Williamson's views on knowledge, assertion and scepticism. (data) Unipub forlag 2007.

 • Holmen, Heine Alexander; Huvenes, Torfinn Thomesen. Doing Metaphysics as if Kant Never Happened: An Interview with John Hawthorne. (data) Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Antonsen, Trine. Tasting the Wine Correctly: Interview with Barry Smith. Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Antonsen, Trine. While the Jury is Out: Relativist Thinking with John MacFarlane. Filosofisk supplement 2006. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander. The Spirit of Rorty Bound in the Feathers of David Lewis - Intervju med Robert Brandom. (data) Filosofisk supplement 2005. ISSN 0809-8220.

 • Holmen, Heine Alexander; Antonsen, Trine. Frykten for den amorfe middelmådighet: Intervju med Nils Roll-Hansen. (data) Filosofisk supplement 2005. ISSN 0809-8220.