Flag icon Flag icon

Grete Sagerup

Økonomirådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:
  • Seniorrådgiver i faggruppen Økonomistyring.

 

  • Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for fakultetsledelsen og fakultetsadministrasjonen

 

  • Utvikling rapporteringsverktøy
  • Rapportering, analyser og utredninger
  • Budsjettering bevilgning
  • Oppfølging av budsjett og regnskap
  • Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
  • Generell økonomirådgivning
  • Forbedringsarbeid

 

 

 
CV

Siviløkonom fra Handelshøgskolen i Tromsø