kmi010

Flag icon Flag icon

Karl Øyvind Mikalsen

Stipendiat / Maskinlæring
Institutt for matematikk og statistikk
Arbeider i CRIStin


  • Jensen, Kasper; Cristina, Soguero-Ruiz; Mikalsen, Karl Øyvind; Lindsetmo, Rolv-Ole; Kouskoumvekaki, Irene; Girolami, Mark; Skrøvseth, Stein Olav; Augestad, Knut Magne. Analysis of free text in electronic health records for identification of cancer patient trajectories. Scientific Reports 2017; Volum 7. ISSN 2045-2322.s doi: 10.1038/srep46226.

  • Mikalsen, Karl Øyvind; Bianchi, Filippo Maria; Ruiz, Cristina Soguero; Jenssen, Robert. Time series cluster kernel for learning similarities between multivariate time series with missing data. (fulltekst) Pattern Recognition 2017; Volum 76. ISSN 0031-3203.s 569 - 581.s doi: 10.1016/j.patcog.2017.11.030.

  • Mikalsen, Karl Øyvind; Bianchi, Filippo Maria; Ruiz, Cristina Soguero; Jenssen, Robert. The time series cluster kernel. IEEE Signal Processing Society 2017 ISBN 978-1-5090-6341-3.

  • Myhre, Jonas Nordhaug; Jenssen, Robert; Mikalsen, Karl Øyvind; Løkse, Sigurd. Robust clustering using a kNN mode seeking ensemble. (fulltekst) (prosjekt) Pattern Recognition 2017; Volum 76. ISSN 0031-3203.s 491 - 505.s doi: 10.1016/j.patcog.2017.11.023.

  • Mikalsen, Karl Øyvind; Ruiz, Cristina Soguero; Jensen, Kasper; Hindberg, Kristian; Gran, Mads; Revhaug, Arthur; Lindsetmo, Rolv-Ole; Skrøvseth, Stein Olav; Godtliebsen, Fred; Jenssen, Robert. Using anchors from free text in electronic health records to diagnose postoperative delirium. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2017; Volum 152. ISSN 0169-2607.s 105 - 114.s doi: 10.1016/j.cmpb.2017.09.014.

  • Myhre, Jonas Nordhaug; Mikalsen, Karl Øyvind; Løkse, Sigurd; Jenssen, Robert. Consensus Clustering Using kNN Mode Seeking. Springer 2015; Volum 9127 (19) ISBN 978-3-319-19665-7. ISSN 0302-9743.s 175 - 186.s doi: 10.1007/978-3-319-19665-7_15.

  • Mikalsen, Karl Øyvind; Bianchi, Filippo Maria; Soguero-Ruiz, Cristina; Skrøvseth, Stein Olav; Lindsetmo, Rolv-Ole; Revhaug, Arthur; Jenssen, Robert. Learning similarities between irregularly sampled short multivariate time series from EHRs. 3rd International Workshop on Pattern Recognition for Healthcare Analytics at ICPR 2016 2016-12-04 - 2016-12-04 2016.

  • Myhre, Jonas; Mikalsen, Karl Øyvind; Løkse, Sigurd; Jenssen, Robert. Robust Non-Parametric Mode Clustering. NIPS workshop on Adaptive and Scalable Nonparametric Methods in Machine Learning 2016-12-10 - 2016-12-10 2016.

  • Mikalsen, Karl Øyvind; Jenssen, Robert; Godtliebsen, Fred; Skrøvseth, Stein Olav; Revhaug, Arthur; Lindsetmo, Rolv-Ole; Hindberg, Kristian; Soguero-Ruiz, Cristina; Jensen, Kasper; Gran, Mads. Predicting Postoperative Delirium Using Anchors.. NIPS 2015 Workshop on Machine Learning in Healthcare 2015-12-15 - 2015-12-15 2015.

  • Medlem i forskergruppe