Velkommen til Institutt for helse- og omsorgsfag

personkort-a.jpg

Flag icon Flag icon

Anders Aarbø

Førstekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for videreutdanningene ABIKO
Superbruker Cristin og Eutro
Superbruker, AR2
Sekretær for intituttstyret ved IHO
Skip to main content