personkort-a.jpg

Flag icon Flag icon

Anders Aarbø

Rådgiver ved fellestjenesten for opptak
Seksjon for studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:

Jeg jobber med

  • Opptak til masterprogrammer
  • FS superbruker
  • Veileding av søkere
  • Informasjon og opplæring til ansatte på UiT
  • Tableau (statistikk og tallmateriale knyttet til opptak)