Tahrir.png

Flag icon Flag icon

Tahrir Jaber

Universitetsbibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Forskningsinteresser

Bedriftens samfunnsansvar, Innovasjon, Social Innovasjon, og Bærekraft.

Undervisning

BED-2015 Kommersialisering 

BED- 3051 Innovasjon til Markedet