Arbeider i CRIStin


 • Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve; Hindberg, Kristian; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Løchen, Maja-Lisa; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Impact of Chronic Inflammation, Assessed by hs-CRP, on the Association between Red Cell Distribution Width and Arterial Cardiovascular Disease: The Tromsø Study. TH Open 2018. ISSN 2512-9465.s e182 - e189.s doi: 10.1055/s-0038-1651523.

 • Ellingsen, Trygve; Lappegård, Jostein; Ueland, Thor; Aukrust, Pål; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Plasma hepcidin is associated with future risk of venous thromboembolism. Blood Advances 2018; Volum 2 (11). ISSN 2473-9529.s 1191 - 1197.s doi: 10.1182/bloodadvances.2018018465.

 • Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve; Skjelbakken, Tove; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Brox, Jan; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width is associated with future risk of incident stroke: The Tromsø Study. Thrombosis and Haemostasis 2016; Volum 115 (1). ISSN 0340-6245.s 126 - 134.s doi: 10.1160/TH15-03-0234.

 • Ellingsen, Trygve; Lappegård, Jostein; Skjelbakken, Tove; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width is associated with incident venous thromboembolism (VTE) and case-fatality after VTE in a general population. Thrombosis and Haemostasis 2015; Volum 113 (1). ISSN 0340-6245.s 193 - 200.s doi: 10.1160/TH14-04-0335.

 • Ellingsen, Trygve; Lappegård, Jostein; Skjelbakken, Tove; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Impact of red cell distribution width on future risk of cancer and all-cause mortality among cancer patients – the Tromsø Study. Haematologica 2015; Volum 100 (10). ISSN 0390-6078.s e387 - e389.s doi: 10.3324/haematol.2015.129601.

 • Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve; Vik, Anders; Skjelbakken, Tove; Brox, Jan; Mathiesen, Ellisiv B.; Johnsen, Stein Harald; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width and carotid atherosclerosis progression: The tromsø study. Thrombosis and Haemostasis 2015; Volum 113 (3). ISSN 0340-6245.s 649 - 654.s doi: 10.1160/TH14-07-0606.

 • Skjelbakken, Tove; Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve; Barrett-Connor, Elizabeth; Brox, Jan; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width is associated with incident myocardial infarction in a general population: The tromsø study. Journal of the American Heart Association 2014; Volum 3:e001109 (4). ISSN 2047-9980.s doi: 10.1161/JAHA.114.001109.

 • Meknas, Dana; Ellingsen, Trygve. Trygves fjerde og siste artikkel publisert. (fulltekst) 2018.

 • Ellingsen, Trygve; Meknas, Dana. Er ny blodproppbehandling like trygg som den gamle behandlingen?. (fulltekst) 2017.

 • Ellingsen, Trygve. AVSLØRER BLODPROPPRISIKO MED ET NÅLESTIKK. (fulltekst) 2015.

 • Småbrekke, Birgit; Balteskard Rinde, Ludvig; Ellingsen, Trygve. Kan en blodprøve avsløre fremtidig risiko for kreft?. (fulltekst) 2015.

 • Ellingsen, Trygve. AVSLØRER BLODPROPPRISIKO MED ET NÅLESTIKK. (fulltekst) 2015.

 • Ellingsen, Trygve. Gir hjerteflimmer økt risiko for blodpropp?. (fulltekst) 2015.

 • Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve. En annerledes høst. (fulltekst) 2015.

 • Brækkan, Sigrid Kufaas; Ellingsen, Trygve. Nålestikk avslører blodpropprisiko. (fulltekst) 2014.

 • Ellingsen, Trygve; Jørgensen, Helle. Er ulik blodcellestørrelse er forbundet med økt risiko for blodpropp?. (fulltekst) 2014.

 • Ellingsen, Trygve. Avslører blodpropprisiko med et nålestikk. (fulltekst) 2014.