Verena Woltering.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Verena Woltering

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Stillingsbeskrivelse:
  • Studieplanarbeid (kvalitetssikring i hht. studietilsynsforskriften og kvalifikasjonsrammeverket, interne høringer)
  • Rapportering studiekvalitet
  • Saksbehandler til fakultetsstyret ved oppretting/nedlegging av emner og studieprogram
  • Web-ansvar på seksjonen
  • Superbruker AR2