DSC_2949.JPG

Flag icon Flag icon

Dalen, Ingebjørg Aamlid

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Forskningsinteresser

Prester, kirker og sedelighetsrett i tidlig nytid.

Arbeider i CRIStin


 • Dalen, Ingebjørg Aamlid. Et spøkelse, to prester og et mistenkt spedbarnsdrap. En dølgsmålssak fra 1600-tallets Nordland. Fortid 2016; Volum 2/2016. ISSN 1504-1913.s 20 - 27.

 • Dalen, Ingebjørg Aamlid. The Education of the Clergy in Northern Norway in the Early Post-Reformation Period. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 81 - 98.

 • Dalen, Ingebjørg Aamlid. "da syndfloden kom [...] blev landet [Norge] saa sønderrevet og afvasket, som det nu er". Nord-Norge og nordnorske forhold beskrevet i Den Norske So. Norske historiedager 2017-06-23 - 2017-06-25 2017.

 • Dalen, Ingebjørg Aamlid. Prestene etter reformasjonen - hvem var de, hvem giftet de seg med og hvilken rolle hadde de lokalt?. Foredrag knyttet til utstillingen "Gud bevare meg vel - Den lange reformasjonen i Nord- Norge" 2017-11-05 - 2017.

 • Dalen, Ingebjørg Aamlid. Små kastrerte haner, horejegere og drankere: Presteskapet i Den Norske So. Nordisk historikermøde 2017 2017-08-14 - 2017-08-18 2017.

 • Dalen, Ingebjørg Aamlid. «Nordentil er den ville sjø overalt, med store grunner og rå klipper»». Nord-Norge beskrevet i et skrift fra slutten av 1500-tallet. Seminardag 2017-07-31 - 2017.

 • Dalen, Ingebjørg Aamlid. Receiving and maintaining power in Arctic Norway – the importance of social networks. The Sixteenth Century Society and Conference 2016-08-18 - 2016-08-20 2016.

 • Dalen, Ingebjørg Aamlid. The recruitment of the priesthood in the Early Post-Reformation period in Nordlandene len.. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop, 3. – 8.6. 2015 2015-06-03 - 2015-06-08 2015.

 • Dalen, Ingebjørg Aamlid. The education of the post-reformation priesthood in Northern Norway. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.

 • Dalen, Ingebjørg Aamlid. Post-reformation priesthood in Northern Norway - a presentation. Oppstartskonferanse i Harstad 2013-01-31 - 2013-02-01 2013.

 • Medlem i forskergruppe