Catrine.jpg

Flag icon Flag icon

Øien, Catrine Stenvold

Førstekonsulent / HMS-Rådgiver
Institutt for samfunnsvitenskap

Stillingsbeskrivelse:

 Førstekonsulent

 • Studieveileder for bachelorprogrammet i sosialantropologi
 • Studieveileder for masterprogrammet i sosialantropologi
 • Opptak til mastergradsprogram
 • Undervisingsplanlegging (registrering i FS)
 • Innpassing av ekstern utdanning
 • Realkompetansesøknader
 • Programsekretær for programstyret i sosialantropologi
 • Planlegging og avvikling av eksamen for emner knyttet til studieprogrammene i sosialantropologi
 • Oppdatering og kvalitetssikring av studieprogram, emner og studieinformasjon på nett
 • Kontroll av måltall, opptakstall og studiepoengproduksjon
 • Saksbehandling studieadministrasjon

 

HMS-Rådgiver ved HSL-fakultetet

 • Bistå fakultetsledelsen med rådgivning, praktisk gjennomføring og saksbehandling innen HMS
 • Samarbeid/oppfølging av vernetjenesten
 • Beredskapsarbeid

 

Benytter følgende verktøy:

                  - ephorte

                  -Felles studentsystem (FS)

                  -WISEflow

                  -Emneplanlegging på nett (EPN)

                  -fronter

                  -studiepublisering

                  -ephorteOutlook

                  -uDoc

                  -HR-portalen (Bluegarden)

                  -Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

                      

 

 
Arbeider i CRIStin


 • Andreassen, Gøril; Stenvold, Linda Catrine; Rudmin, Floyd Webster. “My dog is my best friend”: Health benefits of emotional attachment to a pet. Psychology & Society 2013; Volum 5. ISSN 2041-5893.s 6 - 23.