Ritva-Nystad.jpg
Foto: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Ritva Nystad

Stipendiat samisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur

Stillingsbeskrivelse:

Stipendiat samisk språkvitenskap
Forskningsinteresser

Samisk språk, syntaks, barnespråk, språktilegnelse

Undervisning

Underviser i nordsamisk som fremmedspråk

Arbeider i CRIStin


  • Baal, Berit Anne Bals; Oskarsson, Laila Susanne Sara; Nystad, Ritva; Moshagen, Sjur Nørstebø. Verdens første tekst-til-tale-program for urfolksspråk. 2015.