Arbeider i CRIStin


  • Steinveg, Beate. UiT og Tromsø engasjerer og blir engasjert på Arctic Circle. 2017.

  • Steinveg, Beate. The backdoor into Arctic governance?. 2017.

  • Steinveg, Beate. Canada's Arctic policy. Striking a balance between national interests and circumpolar cooperation. 2014.

  • Medlem i forskergruppe