Bilde M Jakobsen.jpg

Flag icon Flag icon

Jakobsen, Monika Dybdahl

Forsker
Flerf. forskningsgr. for helse- og oms.tjen. i komm.
CV

Utdanning:

2003-2007: Bachelor- og mastergrad i sosiologi

1994-1997: Fysioterapeututdanning

 

 

Arbeider i CRIStin


  • Jakobsen, Monika Dybdahl; Obstfelder, Aud; Braaten, Tonje; Abelsen, Birgit. What makes women with food hypersensitivity do self-management work?. BMC Health Services Research 2019; Volum 19:462. ISSN 1472-6963.s 1 - 10.s doi: 10.1186/s12913-019-4243-6.

  • Jakobsen, Monika Dybdahl; Braaten, Tonje; Obstfelder, Aud; Abelsen, Birgit. Self-Reported Food Hypersensitivity: Prevalence, Characteristics, and Comorbidities in the Norwegian Women and Cancer Study. PLOS ONE 2016; Volum 11 (12). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0168653.

  • Jakobsen, Monika Dybdahl; Horgen, Erik Herstad; Næsheim, Helge. Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet. 2012; Volum 2012 (40). ISSN 0806-2056.