Flag icon Flag icon

Cathrine Brynjulfsen

Førstekonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Jeg jobber hovedsakelig med formidling, arrangementsplanlegging og -støtte, og studentrekruttering tilknyttet Helsefak.

Eksempler på arrangementstyper kan være:

  • Disputasavvikling
  • Forskningsdagene
  • Jubileumsarrangementer (uit.no/50)
  • Lørdagsuniversitetet
  • Enkeltarrangement på fakultetsnivå

I tillegg arbeider jeg med:

  • Aktiviteter knyttet studentrekruttering
  • Sosiale medier
  • Grafisk utforming og profilering
  • Forskningskommunikasjon