Profilbilde Kjærsti.jpg

Flag icon Flag icon

Magnussen, Kjærsti Stavnes

Studieadm.
RKBU Nord

Stillingsbeskrivelse:

Administrerer: 

Masterprogrammet i barnevern

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge 

Forebyggende helsearbeid rettet mot barn og unge

Ansvarsområde:

  • Studieveiledning og -informasjon
  • Opptak til etter- og videreutdanning
  • Undervisningsplanlegging
  • Eksamensavvikling
  • Saksbehandling
  • Ansvar for saksforberedelser til Programstyret i barnevern