/ UiT Norges arktiske universitet
 

Nyseth, Susanne


Rådgiver
Økonomiseksjonen


Telefon: 776 45848
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : susanne.nyseth@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : ADM B 253 / Administrasjonsbygget
Funksjon : Innkjøp - anbudskonkurranser og kontrakter