/ UiT Norges arktiske universitet
 

Hansen, Siv Aina


Seniorkonsulent
Institutt for historie og religionsvitenskap


Telefon: 776 44381
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : siv.aina.hansen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : BRELIA H 204 / Breiviklia H
Funksjon : Førstekonsulent (studiekonsulent for religionsvitenskap)

Stillingsbeskrivelse:
 • Studieveileder for bachelorprogram i religionsvitenskap
 • Studieveileder for årsstudium i religionsvitenskap
 • Studieveileder for masterprogram i religionsvitenskap
 • Opptak til mastergradsprogram i religionsvitenskap
 • Undervisingsplanlegging
 • Godkjenning av tidligere utdanning
 • Realkompetansesøknader
 • Sekretær for programstyret i religionsvitenskap
 • Eksamensadministrasjon
 • Sakbehandling studieadministrasjon
 • Redigering av emne- og programbeskrivelser
 • Nettbasert evaluering - Questback
 • Nettpublisering
 • Bestilling av undervisningsrom