/ UiT Norges arktiske universitet
 

Meyer, Gro Mette


Rådgiver
Personalforvaltning ved NT-fak


Telefon: 776 45977
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : gro.m.meyer@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : REALF A 175 / Realfagbygget
Funksjon : Personalkonsulent

Stillingsbeskrivelse:

Arbeidsområde:

  • Saksbehandling av tilsettingssaker; vitenskapelige, administrative og tekniske stillinger
  • Utlysning av stillinger i EURAXESS
  • Utarbeide arbeidsavtaler
  • Foreldrepermisjon
  • Forbedringsprosesser