Velkommen til Handelshøgskolen ved UiT

Finn-Steinar-.jpg

Flag icon Flag icon

Heimly, Finn Steinar

Universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Stillingsbeskrivelse:

Underviser i bedriftsøkonomi
Forskningsinteresser

Sammenhenger mellom læringsutbytte og ulike læringsaktiviteter i høyere økonomisk utdanning

Forklaring på lønnsomhetsforskjeller i avdelinger i kjeder og konsern

CV

2012 -          universitetslektor i bedriftsøkonomi HHT

1984-2012: bedriftsrådgiver Wellington as

1977-1984: ansatt i offentlig virksomhet, salg, bank og reklamebyrå

1974 -          undervisning i bedriftsøkonomi, markedsføring og strategi på høgskole/universitetsnivå

Verv

Styremedlem Per Strand Holding AS, Per Strand AS, Per Strand Tromsø AS, Norengros Markedshuset AS, Focus Interiør AS.

Medlem av programstyret for implementering av digitaliseringsstrategien ved UiT

Medlem av programstyret for bachelorgraden i språk og økonomi ved HSL/BFE-fakultetene

Medlem av utvalg for anskaffelse av LMS (læringsplattform) ved UiT/universitetssektoren

Medlem av utvalg for innføring av kollegaveiledning ved BFE-fakultetet

Medlem av programstyret for Erfarings basert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA)

Medlem av programstyret for etter- og videreutdanning (EVU) ved HHT

Priser og utmerkelser

BFE-fakultetets utdanningspris 2014

Innstilt til UiT's utdanningspris 2013 og 2014

"Et forsøk på å integrere praksis i høyere økonomisk utdanning", en av tre beste artikler i Beta i 2015/2016, forfattet av Bernt Bertheussen og Finn-Steinar Heimly, fibe-konferansen, NHH januar 2017

Undervisning

Bedriftsøkonomi og lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling

Driftsregnskap og budsjettering

Praktisk bedriftsutvikling

Arbeider i CRIStin


 • Heimly, Finn Steinar; Bertheussen, Bernt Arne. Speilvendte klasserom kan bidra til bedre akademiske prestasjoner i høyere økonomisk utdanning. UNIPED 2016; Volum 39 (1). ISSN 1893-8981.s 47 - 60.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-01-05.

 • Heimly, Finn Steinar; Bertheussen, Bernt Arne. Et forsøk på å integrere praksis i høyere økonomisk utdanning. Beta. Scandinavian Journal of Business Research 2016; Volum 30 (1). ISSN 0801-3322.s 29 - 41.s doi: 10.18261/issn.1504-3134-2016-01-02.

 • Heimly, Finn Steinar; Sollid, Henning. "Årsregnskapet på 1-2-3". 2017 ISBN 978-82-7146-342-7.

 • Heimly, Finn Steinar. Jakten på lønnsomhet. Lønnsomhet som varig konkurransefortrinn. 2011 ISBN 9788271462635.

 • Heimly, Finn Steinar. UiT-fusjonen: Samarbeid var oljen som fikk maskineriet til å fungere. 2018.

 • Heimly, Finn Steinar. UiT lanserer unikt lederstudium, NRK/Troms. NRK, Troms - nettsted 2018.

 • Bertheussen, Bernt Arne; Heimly, Finn Steinar. Speilvendt undervisning og digital eksamen - flopp eller framtid?. Læringsfestivalen 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.

 • Heimly, Finn Steinar. Handelshøgskolen UiT - en drivkraft fra nord. 2017.

 • Heimly, Finn Steinar. Speilvendt klasserom som studentaktiv læringsform. Fyrtårnseminaret 2017 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.

 • Heimly, Finn Steinar. "Lønnsomhetsevangeliet" Kurs for næringslivsledere i Nord-Troms. Næringslivskonferanse 2016-10-20 - 2016-10-20 2016.

 • Dreyer, Bent; Heimly, Finn Steinar; Snarby, Aksel. Lønnsomhet i hvitfisknæringen - Hvordan klarer bedrifter å overleve og prestere godt over tid i bransjer preget av turbulente omgivelser?. 2016.

 • Heimly, Finn Steinar. Speilvendt klasserom - flopp eller framtid? AMB Research Open Day Program 2016. AMB Research Open Day Program 2016 2016-11-23 - 2016-11-23 2016.

 • Heimly, Finn Steinar. "UiT satser på god undervisning". Bladet Nordlys 2016 (19. august).s 4 - 5.

 • Heimly, Finn Steinar. Universitetslektor mener asylmottak har brutt aksjeloven. 2016.

 • Heimly, Finn Steinar. Ekspert er lite imponert over Coop Nord. Mener medlemmene må kreve mer kjøpeutbytte. 2016.

 • Heimly, Finn Steinar. Kurs i nøkkeltallanalyse. Dagskurs 2015-05-21 - 2015-05-21 2015.

 • Heimly, Finn Steinar. Økonomikurs for ledere/styreledere i førskolen. Masterprogram for ledere/styreledere i førskolen 2015-09-22 - 2015-09-22 2015.

 • Heimly, Finn Steinar. Kurs i lønnsomhetsforståelse. Finnmarkskonferansen 2015-06-12 - 2015-06-12 2015.

 • Heimly, Finn Steinar. Coop Nord har gått fra nærbutikk til forgjeldet konsern [Nord24.no] 28.5. 2014.

 • Heimly, Finn Steinar. COOP får billige lån fra kundene [Nordlys] 28.5. 2014.

 • Heimly, Finn Steinar. Imponerende lønnsomhetsbragd. 2013.

 • Heimly, Finn Steinar. Lønnsomhetsevangeliet. Dybde. Et magasin for Handelshøgskolen i Tromsø 2012.

 • Skip to main content