IMG-2417.JPG

Flag icon Flag icon

Valnes, Trygve

Studieadministrasjon
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:

Studieadministrasjon HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet

Studiekonsulent Bachelor i Fysioterapi og Bachelor i Ergoterapi

 

Tlf: 776 25110