Velkommen til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk


Flag icon Flag icon

Steele, Annfrid Rosøy

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Arbeider i CRIStin


 • Steele, Annfrid Rosøy. An alternative collaborative supervision practice between university-based teachers and school-based teachers. Issues in educational research 2017; Volum 27 (3). ISSN 0313-7155.s 582 - 599.

 • Steele, Annfrid Rosøy; Danielsen, Anne Grete. Action Learning in Tripartite Teacher- Student Partnership: Dialog Seminar, a Tool for Integration of Research and Development in Teacher Education. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1786-1.s 155 - 173.

 • Steele, Annfrid Rosøy; Danielsen, Anne G.. Forskning i lærerutdanning - Vi må snakke samme språk. Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter. 2018 ISBN 978-82-8244-195-7.

 • Steele, Annfrid Rosøy. Eksempler på studenters aksjonslæringsprosjekter i lærerutdanningen 1-7 av Christina Simonsen, Laila Steinsvik, Lise Hoven, Håvard W. Nilsen, Håvard S. Rushfeldt og Annfrid Rosøy Steele.. Konferanse for Folkehøyskolene 2015-04-20 - 2015-05-21 2015.

 • Steele, Annfrid Rosøy. Action Research on Students' Action Learning:An Alternative Supervision Practice between University-Based Teacher and School-Based Teacher in a Third Space Philosophy. Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) 2015 Annual Conference in Glasgow, 2015 2015-08-24 - 2015-08-26 2015.

 • Steele, Annfrid Rosøy. Action Research on Students' Action Learning: An Alternative Collaborative Supervision Practice Between University-Based Teacher and School-Based Teacher. 2015 ATEE Annual Conference - Teacher Education thorugh Partnerships and Collaborative Learning Communities 2015-08-24 - 2015-08-26 2015.

 • Steele, Annfrid Rosøy. Partnerskap mellom universitetslærer og praksislærer - Et aksjonsforskningsprosjekt hvor fokuset er på aksjonslæring som strategi for utvikling av felles språk om FoU mellom universitet og skole. Nordisk konferanse om aksjonsforskning og aksjonslæring, NORALF 2015 2015-05-19 - 2015-05-20 2015.

 • Steele, Annfrid Rosøy. Teacher Education in Transformation: Collaboration in a Research and Development based Teacher Education. Teachers' Professional Qualification Workshop 2014-02-03 - 2014-02-05 2014.

 • Steele, Annfrid Rosøy; Meløe, Gisken Marianne. Aksjonslæring for studenter og skole i arbeidet med bacheloroppgaven. Universitetsskolekonferansen 2014 - Partnerskap for framtiden 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.

 • Steele, Annfrid Rosøy. Teacher Education in Transformation: Collaboration in a research & development based teacher education. En gang lærer - alltid lærer? Once a teacher always a teacher? 2014-05-21 - 2014-05-21 2014.

 • Steele, Annfrid Rosøy. Teacher Education In Transformation. Hawaiian International Conference on Education 2013-01-06 - 2013-01-09 2013.

 • Steele, Annfrid Rosøy. En forskningsbasert lærerutdanning?. Utdanningsnytt.no 2013.

 • Steele, Annfrid Rosøy. Challenges and opportunities for R&D as an integrated part of the new Teacher Education Program at the University of Tromsø. International Conference on Teacher Education Research between National Identity and Global Trends. 2012-05-14 - 2012-05-16 2012.

 • Medlem i forskergruppe
  Skip to main content