/ UiT Norges arktiske universitet
 

Kristiansen, Anders


Avdelingsingeniør
Norges fiskerihøgskole


Telefon:
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : anders.kristiansen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : /
Funksjon :