Flag icon Flag icon

Jøran Indseth

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Stillingsbeskrivelse:
Studierådgiver for ph.d.-studenter ved Det Helsevitenskapelige fakultet.  Arbeidsoppgavene består i hovedsak av:
  • Informasjon og støtte til ph.d.-studenter
  • Opptak til ph.d.-program i helsevitenskap
  • Opptak til ph.d.-emner
  • Innpass/fritak og annen saksbehandling tilknyttet opplæringsdel
  • Saksbehandling knyttet til studieprogresjon og veiledning
  • Utenlandsstipend for ph.d.-studenter
  • Saksforberedelse til programstyret for forskerutdanning
  • Disputas