Flag icon Flag icon

Nilsen, Terje

Universitetslektor II
Institutt for farmasi
Arbeider i CRIStin


  • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. (fulltekst) Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017; Volum 125 (9). ISSN 0029-1935.s 45 - 50.

  • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. Diabetesforum 2018 (1). ISSN 1503-9609.s 44 - 46.