Flag icon Flag icon

Elvestad, Eivind

Stipendiat
Det juridiske fakultet

Stillingsbeskrivelse:

Stipendiat og forsker
Forskningsinteresser

Forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, arealplanlegging, kommunalrett.

Tema for prosjektet er det rettslige rammeverket for kommunal arealplanlegging, og systemene for rettslig kontroll med at planleggingen skjer innenfor disse rammene.  

CV

- Advokatfullmektig for Advokatene Rønning og Rønning DA (2009-2011)

- Lektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø (2011-2013)

- Rådgiver og senere seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Troms, avdeling for plan, reindrift og samfunssikkerhet (2013-2018) 

- Seniorrådiger hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, justis- og kommunalavdelingen (2018-2019) 

- Stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø (2019- )  

Undervisning

Forvaltningsrett