Flag icon Flag icon

Janne Marlen Andersen

Studieadministrasjonen
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for mastergradsprogrammet i helsefag ved tre av studieretningene: psykisk helse , helsesøster og helse og omsorgstjenester til eldre og for enkelt emnet Hel-1001  og Phd kursene Hel-8008 og Hel-8011.

  • Timeplanlegging
  • Eksamen
  • Fronter
  • opptak
  • saksbehandling (permisjon, innpass saker, reservering av studieplass)