Trine-nett.jpg

Flag icon Flag icon

Trine Holm Larsen

Seniorrådgiver / Studiekonsulent NFH
Norges fiskerihøgskole

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for studieprogrammene:
Bachelor i bioteknologi
Master in Marine Biotechnology
Akvamedisin (integrert masterstudium, profesjonsstudium)

Koordinator for mentorordningen ved BFE-fakultetet
Leder Ressursteam Utdanning UiT

Ansvarlig for nettsidene til NFH
Koordinering av rekruttering/formidlingsaktivitet for NFH
Arbeider i CRIStin


 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Trine Holm. Fritt redskapsvalg og områdeforvaltning. Sluttkonferanse (fulltekst) 2013-04-17 - 2013-04-17 2013.

 • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never Again the 18th of April!" Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. XVIth World Economic History Congress 2012-07-08 - 2012-07-14 2012.

 • Finstad, Bjørn-Petter; Larsen, Trine Holm; Holm, Petter. "Never again 18th of April!" The Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989. North Atlantic Fisheries History Association, 13th International Conference 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.

 • Studieveileder for:

  Bioteknologi - bachelor
  International Fisheries Management - master
  Marine Biotechnology - master
  Akvamedisin - master