FraukeMusial.jpg

Flag icon Flag icon

Musial, Frauke

helsetjenesteforskning - alternativ behandling
NAFKAM

Stillingsbeskrivelse:

Professor innen helsetjenesteforskning - alternativ behandling
Forskningsinteresser

 • Integrative helseomsorg
 • Smerteforskning
 • Nevrobiologisk grunnlag for naturopatiske terapier ved behandling av kroniske smerter
 • Kvantitativt Sensorisk Testing (KST) som et translatorisk, nevrofysiologisk verktøy i forskning på ikke-farmakologiske terapier mot smerter
 • Psykofysiologi av akupunktur som ikke-farmakologisk smertebehandling
 • Smerter og funksjonelle sykdommer
 • Risiko i komplementære og alternative behandlingstiltak
 • Pasientens medvirkning og dens metodiske gjennomføring i kliniske studier
 • Placeborespons
 • Evidensbaserte behandlingsretningslinjer

 

Forskningsprosjekter

(utvalg)

 

Utvikling og vurdering av gjennomførbarhet av rehabiliteringsprogram for personer som opplever å ha kroniske helseplager både før og etter at de har fjernet alle amalgamfyllingene i tennene – IMCR-studien.

Målet med dette prosjektet er å teste gjennomførbarheten av et integrert medisinsk rehabiliteringsprogram som består av et gruppeprogram med fokus på livsstil og selvhjelp samt et individuelt valgt behandlingsprogram. Studien er et oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Det overordnete målet er å lindre eller forkorte sykdommer, bedre livskvalitet, øke evne til mestring av sykdomssituasjoner og bedre uønskede sider ved sykdomsopplevelser. Rehabiliteringsprosjektet (IMCR-studien) er utviklet for pasienter som har fjernet sine amalgamfyllinger, men fortsatt opplever helseplager.  IMCR står for “Integrated Medical Care Rehabilitation”. Det er første gang et slikt rehabiliteringsprogram prøves ut i Norge.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke ulike nasjonale og internasjonale aktører og samarbeidspartnere. Les mer på

https://site.uit.no/imcr-trial/

 

Klinisk effekt av naturterapeutiske refleksterapier mot rygg- og nakkesmerter

https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=503320&p_dimension_id=88112&men=28713

 

Nevrobiologisk grunnlag for manuelle terapier: Kvantitativt Sensorisk Testing (KST) som et translatorisk, nevrofysiologisk verktøy.

https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=503328&p_dimension_id=88112&men=28713

 

Ulike helseaktørers rolle i forhold til demente personers bruk av naturmidler og urtemedisin.

https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=503330&p_dimension_id=88112&men=28713

 

Biografiske data

 

1990-1991

Stipendiat ved Institutt for Psykiatri og Nasjonalt Forskningsinstitutt for Aldring, Gerontology Research Center, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA

1991-1995

Forsker med undervisningsplikt, Institutt for Psykologi, Heinrich-Heine-Universitet, Düsseldorf, Tyskland

1995-1996

Seniorforsker med undervisningsplikt, Institutt for Medisinsk Psykologi, RWTH Medical School, Aachen, Tyskland

1996-2001

Seniorforsker med undervisningsplikt, Institutt for Allmennpsykologi og Ergonomi, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Tyskland

2001-2006

Førsteamanuensis, Institutt for Biologisk og Klinisk Psykologi, Friedrich-Schiller-Universitet, Jena, Tyskland

2006-2011

Forskningsleder, Institutt for Integrativmedisin og Naturopati, Universitet Duisburg-Essen, Essen, Tyskland

2011-2016

Forskningsleder, NAFKAM, Institutt for Samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

2016

Professor innen helsetjenesteforskning - alternativ behandling

 

Akademisk grad (universitet og år):  

MS i Psykologi, Heinrich-Heine-Universitet, Düsseldorf, Tyskland, 1991

Ph.D. i Biospsykologi, Heinrich-Heine-Universitet, Düsseldorf, Tyskland, 1995

Professorkompetanse i Psykologi, Bergische Universitet, Wuppertal, Tyskland, 2002

Verv

(utvalg)

2006-2007

Medlem av Komiteen for nasjonale behandlingsretningslinjer for fibromyalgi i Tyskland (S3-Guidelines)

2010-2011

Medlem  av Komiteen for nasjonale behandlingsretningslinjer for irritabel tarm-syndrom i Tyskland (S3-Guidelines)

Fra 2011

 • Associate Editor av tidsskriftet “Forschende Komplementärmedizin und Klassische Naturheilkunde / Research in Complementary and Classical Natural   Medicine”
 • Associate Editor av tidsskriftet Pain Research and Management
 • Medlem av redaksjonsutvalget av Evidence Based Complementary Medicine (eCAM)

 

Ad hoc reviewer for følgende vitenskapelige journaler:

 • Acta Neuropsychiatrica
 • Advances in Integrative Medicine
 • Alternative & Integrative Medicine
 • American Journal of Hypertension
 • American Journal of Preventive Medicine
 • Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
 • BMC Cancer
 • BMC Complementary and Alternative Medicine
 • Brain and Behavior
 • British Journal of Cancer
 • Clinical Journal of Pain
 • Clinical Rheumatology
 • Complementary Therapies in Medicine
 • Current Oncology
 • European Journal of Integrative Medicine
 • European Psychologist
 • Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
 • Explore
 • Forschende Komplementärmedizin
 • Forschende Komplementärmedizin
 • Global Advances in Health and Medicine
 • Health and Quality of Life Outcomes
 • Integrative Cancer Therapies
 • JAMA – Journal of the American Medical Association
 • Journal of Alternative and Complementary Medicine
 • Journal of Behavioral Medicine
 • Journal of Pain and Symptom Management
 • Journal of Psychiatriy Research
 • Journal of Psychophysiology
 • Journal of Psychosomatic Research
 • Journal of Rehabilitation Medicine
 • Journal of Rheumatology
 • Methodology
 • PLOS One
 • Psychoneuroendocrinology
 • Supportive Care in Cancer
 • Tidskrift for Forskning I Sygdom og Samfund
 • Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie
 • Zeitschrift für Medizinische Psychologie

 

Andre publikasjoner

se alle publikasjoner i PubMed

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=musial+f

Arbeider i CRIStin


 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Musial, Frauke; Fønnebø, Vinjar; Lillenes, Ola; Norheim, Arne Johan. Prevalence and reasons for intentional use of complementary and alternative medicine as an adjunct to future visits to a medical doctor for chronic disease. BMC Complementary and Alternative Medicine 2018; Volum Mar 27 (8(1)). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-018-2179-8.

 • Lu, Chun-Li; Liu, Xue-Han; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Liang, Shi-bing; Wang, Xiao; Bai, Xue; Norheim, Arne Johan; Musial, Frauke; Alræk, Terje; Fønnebø, Vinjar; Liu, Jian-Ping. Complementary and alternative medicine for treatment of atopic eczema in children under 14 years old: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Complementary and Alternative Medicine 2018; Volum 18 (1). ISSN 1472-6882.s 260 - .s doi: 10.1186/s12906-018-2306-6.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Knudsen-Baas, Olav; Udal, Anne Beate Helseth; Musial, Frauke. Self-reported effects of energy healing: A prospective observational study with pre-post design. Explore: The Journal of Science and Healing 2018. ISSN 1550-8307.s 1 - 11.s doi: 10.1016/j.explore.2018.06.009.

 • Lu, Chun-Li; Lui, Xue-han; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Liang, Shi-bing; Wang, Xiao; Bai, Xue; Norheim, Arne Johan; Musial, Frauke; Alræk, Terje; Fønnebø, Vinjar; Liu, Jian-Ping. for treatment of atopic eczema in children under 14 years old: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Complementary and Alternative Medicine 2018; Volum 18 (260). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-018-2306-6.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas. Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review. International Journal of Circumpolar Health 2018. ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2018.1454784.

 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: An explorative pilot study. (data) (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 9.s doi: 10.1080/22423982.2016.1271590.

 • Nothnagel, Helen; Puta, Christian; Lehmann, Thomas; Baumbach, Phillip; Menard, Martha B; Gabriel, Brunhild; Gabriel, Holger HW; Weiss, Thomas; Musial, Frauke. How stable are quantitative sensory testing measurements over time? Report on 10-week reliability and agreement of results in healthy volunteers. Journal of Pain Research 2017; Volum 10. ISSN 1178-7090.s 2067 - 2078.s doi: 10.2147/JPR.S137391.

 • Fuchs, Karl Hermann; Musial, Frauke; Ulbricht, Ferdinand; Breithaupt, Wolfram; Reinisch, Alexander; Babic, Benjamin; Fuchs, Hans; Varga, G. Foregut symptoms, somatoform tendencies, and the selection of patients for antireflux surgery. Diseases of the esophagus 2017; Volum 30 (7). ISSN 1120-8694.s 1 - 10.s doi: 10.1093/dote/dox022.

 • Risvoll, Hilde; Giverhaug, Trude; Halvorsen, Kjell H.; Waaseth, Marit; Musial, Frauke. Direct and indirect risk associated with the use of dietary supplements among persons with dementia in a Norwegian memory clinic. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017; Volum 17:261. ISSN 1472-6882.s 1 - 12.s doi: 10.1186/s12906-017-1765-5.

 • Norheim, Arne Johan; Mercer, James; Musial, Frauke; de Weerd, Louis. A new treatment for frostbite sequelae; Botulinum toxin. International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 5.s doi: 10.1080/22423982.2016.1273677.

 • Lauche, Romy; Schuth, Mareike; Schwickert, Miriam; Lüdtke, Rainer; Musial, Frauke; Michalsen, Andreas; Dobos, Gustav; Choi, Kyun-Eun. Efficacy of the Alexander Technique in treating chronic non-specific neck pain: A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2016; Volum 30 (3). ISSN 0269-2155.s 247 - 258.s doi: 10.1177/0269215515578699.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Stub, Trine; Hamre, Harald Johan; Björkman, Lars; Musial, Frauke. Health complaints attributed to dental amalgam: a retrospective survey exploring perceived health changes related to amalgam Removal. Open Dentistry Journal 2016; Volum 10. ISSN 1874-2106.s 739 - 751.s doi: 10.2174/1874210601610010739.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A; Sandberg, Joanne C.; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita. Perception of risk and communication among conventional and complementary health care providers involving cancer patients' use of complementary therapies: A literature review. BMC Complementary and Alternative Medicine 2016; Volum 16 (1). ISSN 1472-6882.s 1 - 14.s doi: 10.1186/s12906-016-1326-3.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Liu, Jianping. Adverse effects of homeopathy, what do we know? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine 2016; Volum 26. ISSN 0965-2299.s 146 - 163.s doi: 10.1016/j.ctim.2016.03.013.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Musial, Frauke; Hamre, Harald Johan; Björkman, Lars; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Use of complementary and alternative medicine in patients with health complaints attributed to former dental amalgam fillings. BMC Complementary and Alternative Medicine 2016; Volum 16 (22). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/s12906-016-0996-1.

 • Musial, Frauke; Enck, Paul. Gastrointestinale Funktionsstörungen. In: Ehlert, U. (Hrsg.) Verhaltensmedizin. 2nd Edition. Berlin: Springer. Springer 2016 ISBN 978-3-662-48034-2.s 153 - 176.s doi: 10.1007/978-3-662-48035-9_8.

 • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Musial, Frauke. How to Handle Worsening of Condition during Treatment-Risk Assessment in Homeopathic Practice. Forschende Komplementärmedizin 2015; Volum 22 (1). ISSN 1661-4119.s 30 - 35.s doi: 10.1159/00377644.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Mapping the risk perception and communication gap between different professionals of healthcare providers in cancer care: a cross-sectional protocol. BMJ Open 2015; Volum 5 (9). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2015-008236.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Musial, Frauke; Steinsbekk, Aslak. Risk in homeopathy: Classification of adverse events and homeopathic aggravations - A cross sectional study among Norwegian homeopath patients. Complementary Therapies in Medicine 2015; Volum 23 (4). ISSN 0965-2299.s 535 - 543.s doi: 10.1016/j.ctim.2015.06.004.

 • Ortiz, Miriam; Brinkhaus, Benno; Enck, Paul; Musial, Frauke; Zimmermann-Viehoff, Frank. Autonomic Function in Seasonal Allergic Rhinitis and Acupuncture - an Experimental Pilot Study within a Randomized Trial.. Forschende Komplementärmedizin 2015; Volum 22 (2). ISSN 1661-4119.s 85 - 92.s doi: 10.1159/000381086.

 • Lauche, Romy; Schuth, Mareike; Schwickert, Myriam; Lüdtke, Rainer; Musial, Frauke; Michalsen, Andreas; Dobos, Gustav; Choi, Kyung-Eun. Efficacy of Alexander Technique in the Treatment of Chronic Non-Specific Neck Pain: A Randomized Controlled Trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2014; Volum 20 (5). ISSN 1075-5535.s doi: 10.1089/acm.2014.515.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Musial, Frauke; Hamberg, Katarina. Gender differences in prevalence and associations for use of CAM in a large population study. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014; Volum 14:463 (463). ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/1472-6882-14-463..

 • Theyson, Nina; Choi, Kyung-Eun; Elke R, Gizewski; Wen, Ming; Rampp, Thomas; Gasser, Thomas; Dobos, Gustav J.; Forsting, Michael; Musial, Frauke. Acupuncture-related modulation of pain-associated brain networks during electrical pain stimulation: A functional magnetic resonance imaging study. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2014; Volum 20 (12). ISSN 1075-5535.s 893 - 900.s doi: 10.1089/acm.2014.0105.

 • Musial, Frauke; Irnich, Dominik. Nicht-medikamentöse Schmerztherapie. In: Sabatowski R, Maier BO, Ostgathe C & Rolke R (Hrsg.) Palliativmedizin – 1000 Fragen. Georg Thieme Verlag, Stuttgard, Germany. Georg Thieme Verlag KG 2013 ISBN 978-3-13-171291-2.s 65 - 69.

 • Musial, Frauke; Spohn, D.; Rolke, Rainer. Naturopathic Reflex Therapies for the Treatment of Chronic Back and Neck Pain - Part 1: Neurobiological Foundations. Forschende Komplementärmedizin 2013; Volum 20 (3). ISSN 1021-7096.s 219 - 224.s doi: 10.1159/000353392.

 • Spohn, D.; Musial, Frauke; Rolke, Rainer. Naturopathic Reflex Therapies for the Treatment of Chronic Pain - Part 2: Quantitative Sensory Testing as a Translational Tool. Forschende Komplementärmedizin 2013; Volum 20 (3). ISSN 1021-7096.s 225 - 230.s doi: 10.1159/000353446.

 • Lauche, Romy; Cramer, Holger; Hohmann, Claudia; Choi, Kyung-Eun; Rampp, Thomas; Saha, Felix Joyonto; Musial, Frauke; Langhorst, Jost; Dobos, Gustav J.. The effect of traditional cupping on pain and mechanical thresholds in patients with chronic nonspecific neck pain: a randomised controlled pilot study. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2012; Volum 2012. ISSN 1741-427X.s doi: 10.1155/2012/429718.

 • Musial, Frauke. Magen-Darm-Schmerz. In: Nobis H-G, Rolke R, Graf-Bauman T (Eds): Schmerz – eine Herausforderung. Springer Medizin, Urban & Vogel GmbH, München, Germany. Springer 2012 ISBN 978-3-89935-275-7.s 48 - 51.

 • Cramer, Holger; Baumgarten, Christian; Choi, Kyung-Eun; Lauche, Romy; Saha, Felix Joyonto; Musial, Frauke; Dobos, Gustav. Thermotherapy self-treatment for neck pain relief - A randomized controlled trial. European Journal of Integrative Medicine 2012; Volum 4 (4). ISSN 1876-3820.s E371 - E378.s doi: 10.1016/j.eujim.2012.04.001.

 • Musial, Frauke. Zu den neurobiologischen Grundlagen des Schröpfens. (data) Die Naturheilkunde 2012; Volum 89 (2). ISSN 1613-3943.s 11 - 13.

 • Michalsen, Andreas; Jeitler, Michael; Brunnhuber, Stefan; Lüdtke, Rainer; Büssing, Arndt; Musial, Frauke; Dobos, Gustav; Kessler, Christian. Iyengar Yoga for Distressed Women: A 3-Armed Randomized Controlled Trial. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2012. ISSN 1741-427X.s doi: 10.1155/2012/408727.

 • Hohmann, Claudia; Ullrich, Isabella; Lauche, Romy; Choi, Kyung-Eun; Lüdtke, Rainer; Rolke, Rainer; Cramer, Holger; Saha, Felix Joyonto; Rampp, Thomas; Michalsen, Andreas; Langhorst, Jost; Dobos, Gustav J.; Musial, Frauke. The benefit of a mechanical needle stimulation pad in patients with chronic neck and lower back pain: two randomized controlled pilot studies. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2012; Volum 2012:753583. ISSN 1741-427X.s doi: 10.1155/2012/753583.

 • Lauche, Romy; Cramer, Holger; Haller, Heidemarie; Musial, Frauke; Langhorst, Jost; Dobos, Gustav J.; Berger, Bettina. My Back Has Shrunk: The Influence of Traditional Cupping on Body Image in Patients with Chronic Non-Specific Neck Pain. Forschende Komplementärmedizin 2012; Volum 19 (2). ISSN 1021-7096.s 68 - 74.s doi: 10.1159/000337688.

 • Langhorst, Jost; Hauser, Winfried; Bernardy, Kathrin; Lucius, Harald; Settan, Margit; Winkelmann, Andreas; Musial, Frauke. Komplementäre und alternative Verfahren beim Fibromyalgiesyndrom Systematische Übersicht, Metaanalyse und Leitlinie (=Complementary and alternative therapies for fibromyalgia syndrome. Systematic review, meta-analysis and guideline). Der Schmerz (Berlin. Print) 2012; Volum 26 (3). ISSN 0932-433X.s 311 - 317.s doi: 10.1007/s00482-012-1178-9.

 • Musial, Frauke; Choi, Kyung-Eun; Gabriel, Tim; Lüdtke, Rainer; Rampp, Thomas; Michalsen, Andreas; Dobos, Gustav J.. The effect of electroacupuncture and tramadol on experimental tourniquet pain. Acupuncture in Medicine 2012; Volum 30 (1). ISSN 0964-5284.s 21 - 26.s doi: 10.1136/acupmed-2011-010094.

 • Choi, Kyung-Eun; Rampp, Thomas; Saha, Felix J.; Dobos, Gustav J.; Musial, Frauke. PAIN MODULATION BY MEDITATION AND ELECTROACUPUNCTURE IN EXPERIMENTAL SUBMAXIMUM EFFORT TOURNIQUET TECHNIQUE (SETT). Explore: The Journal of Science and Healing 2011; Volum 7 (4). ISSN 1550-8307.s 239 - 245.s doi: 10.1016/j.explore.2011.04.004.

 • Lauche, Romy; Cramer, Holger; Choi, Kyung-Eun; Rampp, Thomas; Saha, Felix Joyonto; Dobos, Gustav J.; Musial, Frauke. The influence of a series of five dry cupping treatments on pain and mechanical thresholds in patients with chronic non-specific neck pain - a randomised controlled pilot study. BMC Complementary and Alternative Medicine 2011; Volum 11. ISSN 1472-6882.s doi: 10.1186/1472-6882-11-63.

 • Musial, Frauke; Büssing, Arndt; Heusser, Peter; Choi, Kyung-Eun; Ostermann, Thomas. Mindfulness-Based Stress Reduction for Integrative Cancer Care - a Summary of Evidence. Forschende Komplementärmedizin 2011; Volum 18 (4). ISSN 1021-7096.s 192 - 202.s doi: 10.1159/000330714.

 • Cramer, Holger; Lauche, Romy; Hohmann, Claudia; Choi, Kyung-Eun; Rampp, Thomas; Musial, Frauke; Langhorst, Jost; Dobos, Gustav J.. Randomized controlled trial of pulsating cupping (pneumatic pulsation therapy) for chronic neck pain. Forschende Komplementärmedizin 2011; Volum 18 (6). ISSN 1661-4119.s 327 - 334.s doi: 10.1159/000335294.

 • Musial, Frauke; Cuntz, Ulrich; Enck, Paul. Inkontinenz und Obstipation. In: Rief W & Birbaumer N (eds). Biofeedback – Grundlagen, Indikationen, Kommunikation, Vorgehen. Schattauer Verlag, Stuttgart, Germany. Schattauer Gmbh 2011 ISBN 978-3-7945-2748-9.s 167 - 198.

 • Musial, Frauke; Choi, Kyung-Eun. Emotionen. In: Paul, A. & Dobos G. Mind - Body - Medicine, Die moderne Ordnungstherapie in Theorie und Praxis. Elsevier. Urban & Fischer. Germany. Urban & Fischer 2011 ISBN 978-3-437-57930-1.s 70 - 77.

 • von Scheidt, Christel; Bruset, Stig; Michalsen, Andreas; Alræk, Terje; Drageset, Brit J; Musial, Frauke. IMCR-studien - et helseprogram med egeninnsats Håndbok for gruppeledere. 2015 ISBN 978-82-92672-08-2.

 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude; Waaseth, Marit. Employees in homecare services’ professional conduct related to persons with dementia who use dietary supplements: Results from a Norwegian survey.. EAN-4th Congress of the European Academy of Neurology 2018-06-16 - 2018.

 • Musial, Frauke. Pasientenes interesser bör vaere i fokus. 2018.

 • Musial, Frauke. Journal Club. Complementary Medicine Research 2018; Volum 25. ISSN 2504-2092.s 153 - 158.

 • Musial, Frauke; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hervik, Jill Angela; Stub, Trine. Er smertelindring fra akupunkturbehandling en placeboeffekt?. deQI, Tidsskrift for norsk akupunktur forening 2018; Volum 1.s 4 - 12.

 • Musial, Frauke; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Fønnebø, Vinjar; Alræk, Terje; Liu, Jian-Ping; Luedtke, Rainer. Forskning på alternativ behandling - Fra et minefelt til et spennende og utfordrende forskningsfelt. Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin 2018; Volum 1 (1).s 58 - 61.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Knudsen-Baas, Olav; Anne, Udal; Musial, Frauke. Self-reported effects of energy healing: A prospective cohort pilot study in the practitioner’s office. International Congress on Integrative Medicine and health 2018-05-08 - 2018-05-11 2018.

 • Musial, Frauke. The Utilization Paradox. Complementary Medicine Research 2017; Volum 24 (5). ISSN 2504-2092.s 276 - 277.s doi: 10.1159/000482020.

 • Musial, Frauke. Somatoform tendencies in GERD. 25th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery 2017-06-14 - 2017-06-17 2017.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Kristoffersen, AE; Alræk, Terje; Liu, Jianping. Systematic review of adverse effects in homeopathy. World Congress Integrative medicine & health 2017. 10Th ECIM & 12 ICCMR Congress 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.

 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Giverhaug, Trude. Direct and indirect risks associated with the use of dietary supplements in patients with dementia. Regional helseforskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Risvoll, Hilde; Movahedih, Hamideh; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Musial, Frauke; Giverhaug, Trude. Apotekansattes bidrag til trygg bruk av urter og kosttilskudd. Fokus på kunder med demens. Landskonferansen i alderspsykiatri 2016 2016-04-18 - 2016-04-20 2016.

 • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Musial, Frauke; Hamre, Harald Johan; Björkman, Lars; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje. Use of complementary and alternative medicine in patients with health complaints attributed to former dental amalgam fillings. 9th European Congress For Integrative Medicine 2016-09-09 - 2016-09-11 2016.

 • Musial, Frauke. “Top down” or “bottom up”: Possible specific and unspecific mechanisms in acupuncture related pain control. NOSF Fagkonferanse 2015-01-08 - 2015-01-09 2015.

 • Nothnagel, Helen; Puta, Cristian; Weiss, Thomas; Gabriel, Holger; Gabriel, Bettina; Musial, Frauke. Long-term test-retest reliability of quantitative sensory testing (QST) in healthy participants. EFIC 2015-09-02 - 2015-09-05 2015.

 • Risvoll, Hilde; Musial, Frauke; Giverhaug, Trude. Bruk av naturmidler ved demens. Landskonferansen i alderspsykiatri 2015-04-21 - 2015-04-21 2015.

 • Risvoll, Hilde; Mohavedi, Hamideh; Waaseth, Marit; Halvorsen, Kjell H.; Musial, Frauke; Giverhaug, Trude. Do pharmacy employees contribute to dementia patients' safe use of dietary supplements/herbs?. IPA International psychogeriatric Association International Congress 2015-10-14 - 2015-10-14 2015.

 • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A.; Sandberg, Joanne C.; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita. Perception of risk and communication among conventional and complementary health care providers involving cancer patients' use of complementary therapies: A literature review. 12 th International Conference "Integrative Innovation," Society for Integrative Oncology 2015-11-14 - 2015-11-16 2015.

 • Musial, Frauke. Journal Club: What makes care for patients good care?. Forschende Komplementärmedizin 2015; Volum 22 (3). ISSN 1661-4119.s 201 - 206.s doi: DOI:10.1159/000434740.

 • Musial, Frauke. Patients as Active Partners in Research - a Fashionable Phrase or a Fundamental Paradigm Shift?. Forschende Komplementärmedizin 2015; Volum 22 (4). ISSN 1661-4119.s 224 - 225.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Steinsbekk, Aslak. Risk in Homeopathy:Classification of Adverse Effects and Homeopathic Aggravations-A Cross Sectional Study Among Norwegian Homeopath Patients. European Journal of Integrative Medicine 2014; Volum 20 (5). ISSN 1876-3820.

 • Musial, Frauke. Risk in CAM - a Multifaceted Issue. Forschende Komplementärmedizin 2014; Volum 21 (1). ISSN 1661-4119.s 53 - 53.

 • Musial, Frauke; Weiss, Thomas. The Healing Power of Touch: The Specificity of the ‘Unspecific’ Effects of Massage. Forschende Komplementärmedizin 2014; Volum 21 (5). ISSN 1661-4119.s 282 - 283.s doi: 10.1159/000368449.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Development of a survey and a web tool to bridge the communication gap between different professionals of health care providers and patients in cancer care. SIO 11th International Conference of the Society for Integrative Oncology, Personalized Integrative Oncology: Targeted Approaches for Optimal Outcomes, 2014-10-25 - 2014-10-28 2014.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Musial, Frauke; Steinsbekk, Aslak. Risk in homeopathy - A Survey among Norwegian Homeopath Patients. AIHM conference: Science and Connection: A New Era of Integrative Health and Medicine 2014-10-26 - 2014-10-30 2014.

 • Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Alræk, Terje; Aslak, Steinsbekk; Musial, Frauke; Steinsbekk, Aslak. Risk in Homeopathy - A survey among Norwegian Homeopath Patients. AHMA conference:Connection & Collaboration: Innovations in Patient-Centered Care 2014-09-18 - 2014-09-21 2014.

 • Alræk, Terje; Hamre, H J; Bjorkman, L; Smith Aandahl, L; Musial, Frauke. Health complaints attributed to long-term after-effects of dental amalgam fillings after amalgam removal – a survey in Norway. ICCMR congress 2013-04-11 - 2013-04-13 2013.

 • Walach, Harald; Brinkhaus, B.; Heusser, P.; Melchart, D.; Michalsen, A.; Musial, Frauke; Reiter, B.; Saller, R.. 20 Years and No Wrinkles - a Reason to Be Proud. Forschende Komplementärmedizin 2013; Volum 20 (1). ISSN 1021-7096.s 5 - 7.s doi: 10.1159/000348503.

 • Musial, Frauke. Journal Club - Forschende Komplementærmedizin. Forschende Komplementärmedizin 2013; Volum 2013 (20). ISSN 1661-4119.s doi: 10.1159/000351155.

 • Musial, Frauke. Why Should We Integrate Biomarkers into Complex Trials?. Forschende Komplementärmedizin 2012; Volum 19 (5). ISSN 1021-7096.s 232 - 233.s doi: 10.1159/000343979.

 • Rasche, M; Lauche, Romy; Lüdtke, Rainer; von Hein, S; Saha, F; Rampp, Thomas; Langhorst, J; Dobos, Gustav; Musial, Frauke. Schematic Body Drawings (mSBD) as an Outcome Measure for CAM Interventions in Chronic Back and Neck Pain. The Integrative Medicine and Health Conference (data) 2012-05-16 - 2012-05-18 2012.

 • Schumann, S; Lauche, Romy; Irmisch, G; Hohmann, G; Rolke, Rainer; Saha, J; Cramer, H; Choi, K; Langhorst, J; Rampp, Thomas; Dobos, Gustav; Musial, Frauke. The Effects of Five Sessions of Cupping Massage on Chronic Non-Specific Neck Pain: A Randomized Controlled Pilot Study. The Integrative Medicine & Health Conference (data) 2012-05-16 - 2012-05-18 2012.

 • Musial, Frauke. »Top down» oder »bottom up» – neurobiologische Grundlagen naturheilkundlicher Reflextherapien. Der Deutscher Schmerz- und Palliativtag (data) 2012-03-14 - 2012-03-17 2012.

 • Musial, Frauke. ‘Top Down’ or ‘Bottom Up’: possible specific or unspecific mechanisms in acupuncture related pain control. ARRC 14th Annual Research Symposium (data) 2012-02-25 - 2012-02-25 2012.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Alræk, Terje. Adverse Effect of Homeopathy - What do we know? A Systematic Review. The Integrative Medicine and Health Conference in Portland (ISCMR) 2012-05-16 - 2012-05-18 2012.

 • Stub, Trine; Musial, Frauke; Alræk, Terje. Adverse effects and Homeopathic Aggravations - A Summary of Evidence. 4th European Congress for Integrative Medicine 2011-10-07 - 2011-10-09 2011.

 • Kiil, Mona Anita; Slettli Hansen, Christel; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Berntsen, Gro; Emaus, Nina; Musial, Frauke; Grimsgaard, Sameline. Kvinnene leder an i forskning på alternativ behandling. (fulltekst) 2011.

 • Bäumler, Petra; Irnich, Dominik; Linde, Klaus; Schneider, Antonius; Lewith, George; Napadow, Vitaly; Pfab, Florian; Cummings, Mike; Karst, Matthias; Han, Ji-Sheng; Michalsen, Andreas; Berger, Phyllis; Usichenko, Taras; Lundeberg, Thomas; Lund, Irene; Trinh, Kien; Audette, Joseph F.; Bäcker, Markus; Dobos, Gustav J.; Joos, Stefanie; Scott, Mist; Banzer, Winfried; Musial, Frauke; Witt, Claudia M.; Brinkhaus, Benno. Comment on Ernst et al. Acupuncture: Does it alleviate pain and are there serious risks? A review of reviews. [Pain 2011;152:755-764]. Pain 2011; Volum 152 (9). ISSN 0304-3959.s 2181 - 2182.s doi: 10.1016/j.pain.2011.05.012.