Arbeider i CRIStin


  • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Selvstendig rettsvernshevd i lys av HR-2017-33-A. Jussens venner 2018; Volum 53 (4). ISSN 0022-6971.s 205 - 226.s doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-04-01.

  • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Grunntrekk ved rettighetskollisjoner og Forusstranda-dommen. Manuduksjon 2019-04-12 - 2019-04-12 2019.

  • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Etablering av rettsvern mot kreditorekstinksjon - presentasjon for formuerettsgruppa ved UiO. Presentasjon 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.

  • Medlem i forskergruppe