Bengt Øieroset
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Stillingsbeskrivelse:
  • Mottak og katalogisering i Alma
  • Elektroniske ressurser
  • Registrering i Bolk og Munin
  • Digitalt pensumlistesystem
  • Skanning og digitalisering