Kjersti-Gausvik.jpg
Foto: Geir Antonsen

Flag icon Flag icon

Kjersti Gausvik

Studiekonsulent / Administrasjon
Institutt for fysikk og teknologi

Stillingsbeskrivelse:

I permisjon fra stillingen til 30. september 2017.

  • Studierettleiar for studentar på Sivilingeniørstudie i energi, klima og miljø.
  • Opplysningsverksemd og rekruttering.
  • Vedlikehald av nettsider.
  • Kvalitetssikring av studie.  
  • Internasjonalisering på instituttet og studie utveksling.
  • Generell sakshandsaming
  • Sekretær for programstyret til Sivilingeniørutdanninga i energi, klima og miljø