Arbeider i CRIStin


 • Lundestad, Erik. Hannah Arendt and the Problem of Responsibility: The Eichmann Controversy Revisited. (sammendrag) History of Philosophy Quarterly 2016; Volum 33 (4). ISSN 0740-0675.s 375 - 393.

 • Lundestad, Erik. "Why Be Moral?" Pragmatism's Attempt to Dismiss the Issue. Walter de Gruyter 2015 ISBN 978-3-11-036639-6.s 217 - 234.

 • Lundestad, Erik. The Adam Smith Problem: A Reinterpretation. Journal of Scottish Philosophy 2014; Volum 12 (2). ISSN 1479-6651.s 181 - 197.s doi: 10.3366/jsp.2014.0070.

 • Lundestad, Erik. Økonomi og menneskelig motivasjon: Om det "neo-klasiske" paradigmet og dets kritikere. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2014 (2). ISSN 0029-1943.s 105 - 117.

 • Lundestad, Erik. Pragmatisme vs. Liberalisme: Om Dewey og Kant. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2012 (2). ISSN 0029-1943.s 75 - 89.

 • Lundestad, Erik. The Right vs. the Good: John Dewey on Ethics. Sats: Nordic Journal of Philosophy 2010; Volum 11 (2). ISSN 1600-1974.s 181 - 195.s doi: 10.1515/sats.2010.0014.

 • Lundestad, Erik. "Denne Argumentasjon [...] kan vendes om": Schweigaard og filosofien. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2010; Volum 45 (4). ISSN 0029-1943.s 267 - 277.

 • Lundestad, Erik. The Necessity of Pragmatism: Overcoming the Stalemate of Common Sense. Journal of Scottish Philosophy 2008; Volum 6 (2). ISSN 1479-6651.s 175 - 187.

 • Lundestad, E. The sceptic and the madman : the proto-pragmatism of Thomas Reid. Journal of Scottish Philosophy 2006; Volum 4 (2). ISSN 1479-6651.s 125 - 137.

 • Lundestad, E. Schweigaards pragmatiske moderniseringsprosjekt. Nytt Norsk Tidsskrift 2006; Volum 23 (2). ISSN 0800-336X.s 149 - 158.

 • Lundestad, Erik. Kan etikk og økonomi forenes?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 (Årg. 8, nr 1). ISSN 1500-0788.s 77 - 84.

 • Lundestad, Erik. [Anmeldelse]Marked og moral. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2004 (Årg. 39, nr 3). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, Erik. Betinget eller fri: To perspektiv på oss selv. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 177 - 200.

 • Lundestad, Erik. To perspektiver på mennesket. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 313 - 337.

 • Lundestad, Erik. Til vårt eget beste: Om adferdsøkonomi, liberalisme og paternalisme. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (2). ISSN 0800-336X.s 172 - 188.

 • Lundestad, E. Heksen og humanisten. (Anmeldelse av Nils Gilje: Heksen og humanisten: Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet.). Norsk Filosofisk Tidsskrift 2004; Volum 39 (4). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, E. Marked og moral. (Anmeldelse av Arne Johan Vetlesen og Jan Olav Henriksen: Moralens sjanser i markedets tidsalder - Omkulturelle forutsetninger for moral.). Norsk Filosofisk Tidsskrift 2004; Volum 39 (3). ISSN 0029-1943.

 • Lundestad, E. Commonsense, vitenskap og skeptisisme. 2004.

 • Medlem i forskergruppe