Flag icon Flag icon

Odd-Magne Hansen

Rådgiver
NAFKAM

Stillingsbeskrivelse:

Har ansvaret for faktaartiklene på nafkam.no, og er bindeledd mellom redaksjonen, forskere og forbund i kvalitetssikringen av disse artiklene.

Utvikler nye temasider og innganger til fakta om alternativ behandling på nafkam.no, samt maler og rutiner for skriving av artiklene.

Jobber i tillegg med korrekturlesing, kvalitetssikring og besvarelser av henvendelser fra publikum.
Arbeider i CRIStin


  • Hansen, Odd-Magne. Vondt i rygg og nakke?. (data) 2016.