Flag icon Flag icon

Bjørnbakk, Anne-Kristin

Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Overordnede og koordinerende oppgaver og rådgiving innen

  • risikovurdering
  • laboratoriesikkerhet
  • strålevern
  • problem-, smittefarlig  og radioaktivt avfall
  • stoffkartotek
  • fareskilting
  • avviksbehandling
  • samordning HMS
  • beredskap

Lokal strålevernkoordinator

Fagperson, problem-, smittefarlig og radioaktivt avfall

Superbruker, stoffkartoteket Chess

Medlem av lokal beredskapsgruppe

 
CV

Yrkeshygieniker, Stakkevollan bedriftshelsetjeneste, Tromsø

Ingeniør, Klinisk farmakologisk avdeling, UNN, Tromsø

Delprosjektleder, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN, Tromsø

Inneklimarådgiver, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN, Tromsø

Studiekonsulent, Studieavdelinga, Sentraladministrasjonen, UiTø 

 

Et arbeidsliv i endring, AMA Kursdager, UNN (2019)

SOS-6520, Sikkerhet og organisasjon, NTNU (2018)

cand. scient, medisinsk fysiologi, Det medisinske fakultet, UiTø (1999).