Flag icon Flag icon

Bjørnbakk, Anne-Kristin

HMS-koordinator, labsikkerhet
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Lokal strålevernkoordinator

Fagperson, problem-, smittefarlig og radioaktivt avfall

Superbruker, stoffkartoteket Chess

Medlem av lokal beredskapsgruppe

Overordnede og koordinerende oppgaver og rådgiving innen

  • Risikovurdering
  • Arbeid med kjemikalier og biologisk materiale (inkl. biologisk faktor og GMO)
  • Strålevern
  • UiTs håndtering av problem-, smittefarlig  og radioaktivt avfall
  • Stoffkartotek
  • Romkort, fareskilting
  • Beredskap på lab
  • Årshjul HMS lab
  • Avviksbehandling
  • Samordning HMS

 

 
CV

Yrkeshygieniker, Stakkevollan Bedriftshelsetjeneste, Tromsø

Ingeniør, Klinisk farmakologisk avdeling, UNN, Tromsø

Delprosjektleder, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN, Tromsø

Inneklimarådgiver, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN, Tromsø

Studiekonsulent, Studieavdelinga, Sentraladministrasjonen, UiTø 

 

Et arbeidsliv i endring, AMA Kursdager, UNN (2019)

SOS-6520, Sikkerhet og organisasjon, NTNU (2018)

Cand. scient, medisinsk fysiologi, Det medisinske fakultet, UiTø (1999).