Velkommen til Institutt for samfunnsmedisin

-DSC1868.jpg

Flag icon Flag icon

Olsen, Torunn

Personalkonsulent
Institutt for samfunnsmedisin

Stillingsbeskrivelse:
  • Saksbehandling i tilsettingssaker og innen personalfeltet.
  • Informasjon og veiledning i personalspørsmål.
  • Registrering og oppfølging av ferie, sykefravær m.m
  • HMS-arbeidLOGG INN / LOGG UT
Skip to main content