/ UiT Norges arktiske universitet
 

-DSC1868.jpg

Olsen, Torunn


Seniorkonsulent
Institutt for samfunnsmedisin


Telefon: 776 45786
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : torunn.olsen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : MH L10.207 / Medisin og Helsefag
Funksjon : Personalkonsulent

Stillingsbeskrivelse:
  • Saksbehandling i tilsettingssaker og innen personalfeltet.
  • Informasjon og veiledning i personalspørsmål.
  • Registrering og oppfølging av ferie, sykefravær m.m
  • HMS-arbeid