EW (1).JPG

Flag icon Flag icon

Eirin Wilhelmsen

Daglig leder ved Jusshjelpa i Nord-Norge
Det juridiske fakultet
CV

2011: Mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet